11 stycznia 2022 r. uczniowie naszej szkoły w ramach współpracy patonackiej, brali udział w zajeciach laboratoryjnych z chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu, Wydziale Chemia

Ćwiczenia dotyczyły metod rozdzielania mieszanin poprzez:

  • sączenie
  • odparowanie i krystalizację
  • ekstrakcję
  • destylację

oraz na drodze chromatogrfii bibułowej.

UAM_1 UAM_2 UAM_3 UAM_4 UAM_5 UAM_6 UAM_7

Poprzedni wpis Następny wpis