Dokumenty szkoły

Statut

Statut szkoły.pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny.pdf

Regulamin COVID-19 rok szkolny 2021-2022 po zmianach 2.11.2021

Regulamin COVID 19.pdf

Podręczniki