Regulamin Biblioteki
linia

  Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać dwóch tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonegowoluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń, w przeciwnym razie zostanie naliczona kara pieniężna.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 11. Nauczyciele bibliotekarze udzielą informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
 12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 14. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w przeciwnym razie uczeń nie otrzyma dyplomu.
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.