Regulamin pracowni chemicznej
linia

 1. Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 2. Po wejściu do sali uczniowie zajmują swoje stałe miejsce.
 3. Wstęp do pomieszczenia z odczynnikami chemicznymi jest zabroniony.
 4. W czasie wykonywania doświadczeń uczniowie obowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • wszelkie doświadczenia mogą być wykonywane tylko za zgoda nauczyciela
  • w czasie wykonywania doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać uwag i wskazówek nauczyciela
  • do naczyń z odczynnikami chemicznymi nie wolno niczego dosypywać ani dolewać
  • żadnych substancji nie wolno dotykać palcami, brać do ust ani wąchać, bez wyraźnego polecenia nauczyciela
  • po zakończeniu doświadczeń, należy dokładnie umyć naczynia laboratoryjne i umieścić w przeznaczonym dla nich miejscu
 5. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe przypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 6. W pracowni nie wolno spożywać żadnych posiłków, pić wody z naczyń laboratoryjnych.
 7. Z pracowni nie wolno wynosić żadnych substancji chemicznych i innych pomocy dydaktycznych.
 8. Po wykonaniu doświadczeń należy starannie umyć ręce.
 9. Po zajęciach uczniowie sprzątają miejsce pracy, a dyżurni sprawdzają porządek.