Zasady korzystania z czytelni
linia

Zasady korzystania z czytelni
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
  1. wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni,
  2. pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,
  3. pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 4. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Nauczyciele bibliotekarze udzielą informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 6. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 10. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki gimnazjum.