Regulamin pracowni geograficznej
linia

 1. Pracownia geograficzna (sala nr 104) służy jako miejsce nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 2. Do pracowni wchodzimy po dzwonku na lekcję, wraz z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw.
 3. Ze wszelkich materiałów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 4. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje atlasy, mapy oraz inne pomoce naukowe.
 5. Wszelkie materiały, z których korzysta uczeń, są mieniem społecznym i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem.
 6. Po zakończeniu lekcji:
  • pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  • dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  • uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 7. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów.
 8. Każdy uczeń szkoły jest odpowiedzialny za stan i estetykę pracowni geograficznej.