Zapisy na rok szkolny 2019/2020
linia

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły (Uchwała Nr XXVI/357/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r.- treść uchwały)

Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie będą przyjęci bez zapisów, co wynika ze wskazania dla nich przez organ prowadzący miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019 r. - treść uchwały)

Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas IV, V i VI.

Przypominamy, że w przypadku zapisu dziecka do innej szkoły (dot. kandydatów do klasy I, II, III i VII), rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rodzice wypełniają zgłoszenie i składają wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły w terminie 1 – 29 marca 2019 r. Sekretariat szkoły czynny 7.00 - 15.00

W czerwcu 2019 r. należy dostarczyć Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (dot. kandydatów do klasy VII)

Zapraszamy kandydatów z rodzicami na spotkanie „DRZWI OTWARTE”,
które odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 18.00
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, ul. ks. St. Kozierowskiego 1.Dokumenty dla uczniów:

Zgłoszenie pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Deklaracja wyboru języka pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Informacja dotycząca religi/etyki pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgłoszenie do świetlicy szkolnej pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF