Zapisy na rok szkolny 2018/2019
linia

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie na rok szkolny 2018/2019 dotyczą kandydatów uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie Szkoły oraz do klasy VII dla uczniów, którzy realizują obecnie obowiązek szkolny w klasach VI poza Skórzewem.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły (Uchwała Nr XXVI/357/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. – treść uchwały). Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie będą przyjęci bez zapisów, co wynika ze wskazania dla nich przez organ prowadzący miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (Uchwała Nr XXXIX/526/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lutego 2018 r. – treść uchwały)

Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas II, III, IV, V i VI.

Przypominamy, że w przypadku zapisu dziecka do innej szkoły (dot. kandydatów do klasy I i VII), rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rodzice wypełniają zgłoszenie i składają wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły w terminie 1 – 30 marca 2018 r. Sekretariat szkoły czynny 7.00 - 15.00

W czerwcu 2018 r. należy dostarczyć: Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (dot. kandydatów do klasy VII)

Zapraszamy kandydatów z rodzicami na spotkanie „DRZWI OTWARTE”,
które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godzinie 18.00
w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, ul. ks. St. Kozierowskiego 1.

Informujemy, że określony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i klasy czwartej sportowej - Zarządzenie Nr 331/18 Wójta Gminy Dopiewo - Kierownika Urzędu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klasy czwartej sportowej Gminy Dopiewo na rok szkolny 2018/19 (treść Zarządzenia)

Dokumenty dla uczniów:

Zgłoszenie pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Deklaracja wyboru języka pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Informacja dotycząca religi/etyki pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgłoszenie do świetlicy szkolnej pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF