Zapisy na rok szkolny 2020/2021
linia

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły (Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2019 r. - treść Uchwały)

Uczniowie wybranych klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie będą przyjęci bez zapisów, co wynika ze wskazania dla nich przez organ prowadzący miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (Uchwała Nr XVI/195/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. - treść Uchwały)

Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas V i VI.

Przypominamy, że w przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rodzice wypełniają zgłoszenie i składają wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły
w terminie 16 marca – 03 kwietnia 2020 r.


Sekretariat szkoły czynny 7.00 - 15.00

W czerwcu 2020 r. należy dostarczyć świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (dot. kandydatów do klasy VII)

Zapraszamy kandydatów z rodzicami na spotkanie „DRZWI OTWARTE”,
które odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godzinie 18.00
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, ul. ks. St. Kozierowskiego 1.

Jednocześnie informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klas sportowych (Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 23 stycznia 20202 r. – treść Zarządzenia)


Informacje pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF


Dokumenty dla uczniów:

Zgłoszenie pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Deklaracja wyboru języka pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Informacja dotycząca religi/etyki pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgłoszenie do świetlicy szkolnej pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF