Zapisy na rok szkolny 2017/2018
linia

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy, że w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia reformy oświatowej, na podstawie Uchwały Nr XXVI/357/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (treść uchwały), Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie z dniem 1 września 2017 r. zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową.

Zapisy do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie na rok szkolny 2017/2018 dotyczą kandydatów uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie Szkoły oraz do klasy VII dla uczniów, którzy realizują obecnie obowiązek szkolny w klasach VI poza Skórzewem.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie będą przyjęci bez zapisów, co wynika ze wskazania dla nich przez organ prowadzący miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.

Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas II, III, IV, V i VI.

Przypominamy, że w przypadku zapisu dziecka do innej szkoły (dot. kandydatów do klasy I i VII), rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rodzice/opiekunowie dziecka wypełniają zgłoszenie i składają wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły w terminie 13 – 31 marca 2017 r. Sekretariat szkoły czynny 7.00 - 15.00

W czerwcu 2017 r. należy dostarczyć Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (dot. kandydatów do klasy VII)

Zapraszamy kandydatów z rodzicami/opiekunami na spotkanie „DRZWI OTWARTE”,
które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 18.00
w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, ul. ks. St. Kozierowskiego 1.

Dokumenty dla uczniów:

Zgłoszenie pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Deklaracja wyboru języka pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Informacja dotycząca religi/etyki pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF
Zgłoszenie do świetlicy szkolnej pobierz wersję w WORD pobierz wersję PDF