RODO
linia

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Wośkowiak.
Kontakt do Inspektora: iod@tmpsc.pl

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny   Dokument Word     Dokument pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   Dokument Word     Dokument pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nauczanie zdalne   Dokument Word     Dokument pdf