Katarzyna Wysocka
Praca długoterminowa


  1. Pierwsza zwrotka
  2. Druga zwrotka
  3. Trzecia zwrotka
  4. Czwarta zwrotka
  5. Piąta zwrotka