Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
24-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - język polski
25-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
26-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - język obcy
09-06-2022
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
17-06-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24-06-2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Historia wydarzeń

DataWydarzenie
18-05-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
17-05-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
13-05-2022Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
02-05-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02-05-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14-04-2022Wiosenna przerwa świąteczna
02-02-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
01-02-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
17-01-2022Ferie zimowe
07-01-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04-01-2022Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
12-11-2021Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
08-09-2021Zebranie z rodzicami klasy 4-8
07-09-2021Zebranie z rodzicami klasy 1-3
01-09-2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych