Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
04-01-2022
Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
07-01-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
17-01-2022
Ferie zimowe
01-02-2022
Zebranie z rodzicami klasy 1-3
02-02-2022
Zebranie z rodzicami klasy 4-8
14-04-2022
Wiosenna przerwa świąteczna
02-05-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02-05-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13-05-2022
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
17-05-2022
Zebranie z rodzicami klasy 1-3
18-05-2022
Zebranie z rodzicami klasy 4-8
24-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - język polski
25-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
26-05-2022
Egzamin ósmoklasisty - język obcy
09-06-2022
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
17-06-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24-06-2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Historia wydarzeń

DataWydarzenie
12-11-2021Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
08-09-2021Zebranie z rodzicami klasy 4-8
07-09-2021Zebranie z rodzicami klasy 1-3
01-09-2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych