Kalendarz szkolny

DataWydarzenie

Historia wydarzeń

DataWydarzenie
25-06-2021Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01-04-2021Wiosenna przerwa świąteczna
15-02-2021Ferie zimowe
23-12-2020Zimowa przerwa świąteczna
16-12-2020Zebranie z rodzicami
09-09-2020Zebranie z rodzicami

klasa 4a

  • godz. 16.30 hol (przedstawienie grona pedagogicznego, organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami).
  • godz. 17.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

klasy 7 - godz. 17.00 hol (przedstawienie grona pedagogicznego, organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami). Godz. 17.30 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 8 - godz. 17.30 - hol (organizacja egzaminów i zakończenia szkoły). Godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 3 - godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 2 - godz. 17.00 - - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 1 - godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

09-09-2020Zebranie Rady Rodziców
01-09-2020Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych