Komunikaty

2021-07-06

Dobry Start

Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę świadczeń „Dobry Start”.

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów – bez względu na dochód rodziny. Dotyczy uczniów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.
    Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienie dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto będzie tego potrzebował. W tym też celu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Dobry Start znajdują się również na stronie

link do strony ZUS

plakat Dobry Start.pdf

2021-07-05

Spotkanie dla rodziców uczniów przyszłych klas 1

Drodzy Rodzice przyszłych klas pierwszych
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne w holu szkoły z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych w dniu 30 sierpnia br (poniedziałek) o godz. 18.00. Z uwagi na obowiązek przestrzegania zasad sanitarnych w zebraniu może wziąć udział tylko jeden rodzic bez dziecka.
Z poważaniem
Katarzyna Krüger-Szczot

2021-07-05

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021

Drodzy ósmoklasiści
2 lipca 2021 r. odnajdziecie swoje wyniki egzaminu na serwerze Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (na stronie www.wyniki.edu.pl) z wykorzystaniem loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy w dniu wydania świadectwa.
9 lipca 2021 r. w godz. 8.00-14.00 zapraszamy Was lub Waszych rodziców po odbiór zaświadczenia OKE potwierdzającego uzyskanie wyników na egzaminie. Miejsce odbioru: sekretariat. Konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu).

Powodzenia w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej!
Miłych wakacji.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne