2019-01-24
Plan lekcji na II sem.
Plan lekcji na II sem. obowiązujący od 28 stycznia 2019r. znajdziecie tutaj.

2019-01-09
Komunikat
Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec niskich zarobków nauczycieli i trudnych warunków pracy w szkole. Solidaryzujemy się z protestami nauczycieli innych szkół. Uważamy, że obecne pensje nie są adekwatne do nakładu pracy, wymaganych od nauczyciela wysokich kwalifikacji i ogromnego zaangażowania w proces szeroko rozumianej edukacji uczniów.

2019-01-06
Zebranie w klasie 3B
Z uwagi na nieobecność wychowawcy w dniu 10 stycznia zebranie w klasie 3B nie odbędzie się. Dodatkowy termin zebrania dla tej klasy zostanie podany później.

2018-11-09
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny p. Jarosław Pinkas zwracają się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

2018-11-07
Kolorowe boiska
2018-10-29
Wygrajmy z rakiem
W imieniu rodziców 8 letniego Michała z Komornik zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc w sfinansowaniu leczenia ich 8 letniego syna, który cierpi na neuroblastomę (inaczej nerwiak zarodkowy) – rodzaj nowotworu złośliwego układu nerwowego. Tylko skomplikowana operacja w ośrodku zagranicznym oraz nierefundowana przez NFZ może uratować mu życie . Zwracamy się do wszystkich ludzi o dobrym sercu o wsparcie.


2018-10-23
Konkursy Wojewódzkie
Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych można znaleźć tutaj

2018-10-01

Zapraszamy uczniów do udziału w Feynmankach 2019 – konkursie, dla którego inspiracją stała się nietuzinkowa postać Richarda Feynmana – organizowanym przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG oraz GWO. Szczegóły u pani Agaty Józefowicz

2018-09-27
Plan lekcji
Plan lekcji obowiązujący od 1 października 2018r. znajdziecie tutaj.

2018-09-22
Stołówka szkolna
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej nowej podstrony dotyczącej stołówki. Znajdziecie tu aktualne menu na dany tydzień.

2018-09-07
Zebrania z rodzicami
Kl. VII - godz. 17.00 (hol: przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami. Następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.VIII godz.17.30 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.III Gim.godz.18.00 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl. 1 i 2 SP godz.18.00 zebranie z wychowawcą
2018-09-03
Plan lekcji
Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 znajdziecie tutaj.