2017-09-26
Tutoring w naszej szkole
Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z uczniami na spotkanie informacyjne pt. „Tutoring w naszej szkole”, które odbędzie się 4 października (środa) 2017 r.w godzinach 18.00-19.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (sala 101).
W programie:
• prezentacja nauczycieli – tutorów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie,
• omówienie zasad rekrutacji uczniów do indywidualnej współpracy z tutorem,
• przedstawienie ogólnych reguł indywidualnej współpracy nauczyciela – tutora z uczniem.
2017-09-09
Zebrania z rodzicami-13.09.2017r.
  • Klasy VII SP - godz.17.00 hol szkoły (Przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, obowiązki rodziców, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami).
  • Klasy III GM - godz. 18.00 - hol szkoły (Organizacja egzaminu i zakończenia szkoły).
  • Klasy II GM, VII SP - godz. 18.00 - zebranie w klasie.
Zapraszamy serdecznie
2017-09-07
Plan lekcji na I sem. roku szkolnego 2017/2018
Plan lekcji obowiązujący od 8 września 2017r. znajdziecie tutaj.