Szanowni Rodzice, Absolwenci, Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w szkole w dniu 8 lipca br., tj. Klasy 8AB godz. 9.00 – 10.00 Klasy 8CDE godz. 10.00 – 11.30 Jednocześnie informujemy Rodziców uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, że opinie te możecie Państwo odebrać osobiście podczas odbioru zaświadczeń ( 8 lipca w wyżej podanych godzinach) lub w innym terminie do 15 lipca godzina. 7.30-14.00 w sekretariacie szkoły. W sytuacji braku możliwości odbioru osobistego opinii przez rodzica, za pisemną zgodą opinia ta zostanie wydana uczniowi 8 lipca podczas odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Z poważaniem Katarzyna Krüger-Szczot