Powitanie wiosny
linia
21 marca uczniowie klasy pierwszej powitali wiosnę. Ubrani na zielono przy głośnych odgłosach gwizdków i piszczałek maszerowali w wiosennym korowodzie ulicami Skórzewa.