Psycholog szkolny
linia

Psycholog - osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.mgr Karolina Zielińska

Godziny pracy:
poniedziałek 8.30-12.30
wtorek 8.30- 12.30
środa 11.00- 16.00
czwartek 8.30- 13.30
piątek 8.15 – 12.15