E-Szkoła, 15 listopada 2006r.
linia

   Nasza szkoła uczestniczy w realizacji programu e-szkoła, pilotażowego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gimnazjach i szkołach podstawowych w Wielkopolsce.

   Program e-szkoła, to wdrożenie w około 20 wzorcowych szkołach Wielkopolski nowoczesnych rozwiązań technicznych obejmujących: sieci radiowe, komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne służące nauczycielowi w dydaktyce i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie lekcji i oddziału szkolnego.

   Ogólnym celem programu jest unowocześnienie funkcjonowania szkoły poprzez umożliwienie nauczycielom skutecznego stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

   Dzięki udziałowi w programie E-szkoła nasza placówka wzbogaci się o 6 laptopów z pełnym oprogramowaniem, 3 projektory multimedialne, tablicę interaktywną oraz oprogramowanie dla szkoły wspomagające jej zarządzanie.

   Warunkiem otrzymania sprzętu przez szkoły było przeszkolenie 6 nauczycieli. Szkolenie WP-ICT - przygotowanie kadry szkół do planowanego przeprowadzenia zmian jakościowych w zakresie:

  • etapy rozwoju ICT w edukacji i scenariusze dla przyszłości szkoły.
  • znaczenie ICT w dokumentach programowych oświaty
  • myślenie projektowe w działalności szkoły
  • metodyka wspomagania różnych dziedzin kształcenia przez ICT
  • koordynacja działań związanych z rozwojem i wdrażaniem ICT w szkole

Zajęcia trwały 48 godz. i odbywały się w weekendy. W szkoleniu zorganizowanym w OFEK-u uczestniczyli:
pani Katarzyna Krüger - Szczot
pani Agata Idczak
pani Aleksandra Ponińska
pani Ewa Pryba
pani Agnieszka Jaroszyńska
pan Wojciech Czarnecki

Grupa nauczycieli (Katarzyna Krüger-Szczot, Agata Idczak, Aleksandra Ponińska, Ewa Pryba, Agnieszka Jaroszyńska, Wojciech Czarnecki) opracowała projekt POPRAWA KOMUNIKACJI W SZKOLE

   Program zainicjowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 4.3. - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej, poddziałania 4.3.4. - Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stosowanie technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i zarządzaniu szkołą na poziomie oddziału szkolnego.


Więcej na temat programu można przeczytać na stronach:

Informatora Sejmiku I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej - oficjalnego koordynatora programu e-szkoła