Nauka w przestrzeni
linia
Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie bierze udział w projekcie „Nauka w Przestrzeni”.

„Nauka w Przestrzeni” to projekt dla szkół gimnazjalnych i średnich. Realizowany jest w ramach grantu "Ścieżki Kopernika" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiera się na programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni”, stworzonym na podstawie realizowanego powszechnie w szkołach w Irlandii programu edukacji przestrzennej RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland). Do polskiej rzeczywistości jest zaadaptowany przez Komisję Edukacji Dzieci i Młodzieży Izby Architektów RP.

Projekt organizowany jest przez Politechnikę Poznańską, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci oraz Fundację Twórców Architektury.

Cele projektu:

  • rozbudzenie u uczniów idei pięknego, świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni;
  • zachęcenie młodzieży do lepszego poznania przestrzeni, w której żyjemy;
  • realizacja innowacyjnych zajęć z udziałem kadry naukowej;
  • wzbogacenie pracy szkoły o ciekawe, atrakcyjne treści dla uczniów, realizowane zgodnie z podstawą programową wybranego przedmiotu;
  • rozwój kreatywnego myślenia i zastosowanie wiedzy w praktyce.

Realizacja projektu polegała na wspólnym stworzeniu scenariusza zajęć przez naukowca i nauczyciela ze szkoły. Z Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie współpracę nawiązała pani Ewa de Mezer i wraz z panią Agatą Józefowicz stworzyła scenariusz „W poszukiwaniu przeszłości”. Pomysł na scenariusz zajęć podała pani Ewa de Mezer, na co dzień związana z Politechniką Krakowską. Obejmował on głównie lekcję informatyki, ale wiadomości uczniów nawiązywały zarówno do historii, jak i do języka polskiego.

Zajęcia miały na celu zaprezentowanie uczniom kilku wybranych stron internetowych, mniej znanych, a zawierających ciekawe materiały historyczne, mogące posłużyć do przygotowania zadań z lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie czy geografii.

Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach lepiej poznali i zrozumieli historię przemian krajobrazu kulturowego swojej miejscowości, co pozwoli im dostrzegać obecne w krajobrazie relikty przeszłości. Wykorzystując dostępne w Internecie historyczne mapy i słowniki, interpretowali mapy pokazujące XIX-wieczny krajobraz i analizowali zapisy pochodzące z tego okresu.

Pierwsze zajęcia „W poszukiwaniu przeszłości” odbyły się 14 listopada 2014r. i brała w nich udział grupa uczniów klasy 3a naszej szkoły. Kolejne zajęcia już 28 listopada 2014r.

Opracowanie na podstawie strony: www.naukawprzestrzeni.put.poznan.pl

                                   


Realizacja scenariusza "krajOBRAZ" (scenarisz napisany przez panią Ewę de Mezer oraz panią Agnieszkę Garczarczyk).
Czym jest krajobraz? Jak moglibyśmy zdefiniować krajobraz badając samo słowo KRAJ - OBRAZ? Jakie znaczenie ma krajobraz dla człowieka, a jakie człowiek dla krajobrazu? Czym różni się krajobraz pierwotny od naturalnego i kulturowego? Czy jest jeden krajobraz czy wiele krajobrazów? Czy w ogóle możemy zobaczyć krajobraz, a może tylko jego fragmenty? Takie i wiele innych pytań związanych z krajobrazem pojawi się w czasie zajęć, a próba znalezienia na nie odpowiedzi będzie zadaniem uczniów. Trochę teorii, wiele zadań z wykorzystaniem zdjęć i rysunków, praca w grupie i dyskusja. Wspólnie spójrzmy na krajOBRAZ!
Poniżej zdjęcia z zajęć przeorwadzonych w klasie 3a przez panią Agatę Józefowicz.