Uczeń online
linia
Celem projektu jest utrwalanie i pogłębianie wiedzy uczniów oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.

W ramach projektu mają miejsce:

  • bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach koła matematyczno – fizycznego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,
  • dostęp do nowoczesnych technologii e-learningowych wspomagających proces nauki w tym do internetowego serwisu edukacyjnego Supermemo,
  • drobne upominki na początku projektu dla każdego ucznia,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • wyjazdy dla najbardziej zaangażowanych uczniów na letnie obozy naukowe,
  • wykłady na uczelnie wyższe,
  • konkurs „Wrzuć kurs” z cennymi nagrodami (kamery, aparaty fotograficzne, albumy),
  • możliwość tworzenia własnych kursów na platformie edukacyjnej Supermemo.
Metoda supermemo jest narzędziem pozwalającym na zapamiętanie i nauczenie się dużych porcji wiedzy w krótkim czasie. Została opracowana na bazie długoletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Obejmuje ona naukę języków obcych, nauki humanistyczne i ścisłe. Program dostosowuje plan powtórek do indywidualnych potrzeb ucznia, przez co zwiększa efektywność nauki i stopień zapamiętywania nowego materiału. Wartość współczynnika zapominania, przy systematycznym stosowaniu metody supermemo, wynosi około 10%.

W ramach projektu odwiedziliśmy:
Dzięki realizacji projektu Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie pozyskało następujący sprzęt: kamerę, aparat fotograficzny, dyktafon, projektor, drukarkę wraz ze skanerem, tablet.

Na zajęciach pracujemy zgodnie z zasadą: Uczę się, bo lubię, bo mnie to bawi i rozwija!