Power
linia

Tekst alternatywny                Tekst alternatywny


Nauczyciele Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie zrealizowali dwuletni projekt: Na co dzień nauczamy, ale sami też się chętnie uczymy – rozwijanie kompetencji językowych uczniów poprzez nauczanie językowe nauczycieli.

Na początku roku 2014 uwzględniając dotychczasowe działania oraz planując nowe na kolejne lata, zidentyfikowany został obszar do zmiany – wzrost kompetencji językowych kadry edukacyjnej szkoły. My nauczyciele, wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Chcielibyśmy zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. kształtować kompetencje kluczowe, a w szczególności porozumiewanie się w językach obcych.

Wszystkie wcześniej zaplanowane działania intensywnie mogły zostać wdrażane, gdy 28.01.2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała Dyrekcję Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, iż wniosek o numerze 2014-1-PL01-KA101-000835 i tytule Na co dzień nauczamy, ale sami też się chętnie uczymy – rozwijanie kompetencji językowych uczniów poprzez nauczanie językowe nauczycieli umieszczony na liście rezerwowej akcji 1. sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014, w dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Od tego momentu realizowaliśmy kolejne kluczowe etapy:
 • szkolenia językowe online na platformie e-learnigowej oraz stacjonarne przed wyjazdem zagranicznym,
 • opracowywanie i prezentowanie przed grupą uczestników projektu z uwzględnieniem kwalifikacji i zainteresowań, publikacji dotyczących: kultury, historii, tradycji, edukacji, warunków przyrodniczo-geograficznych Wielkiej Brytanii.
Od czerwca do sierpnia 2016 r. 18. nauczycieli wyjechało na dwutygodniowe kursy językowe do Wielkiej Brytanii organizowane przez Regent Language Training.

Podczas codziennych zajęć w godzinach 9.00-16.00, w międzynarodowych grupach, podnosiliśmy swoje kompetencje językowe, rozmawialiśmy o różnicach w systemach edukacji w krajach, z których pochodzili uczestnicy kursu – Włochy, Francja, Niemcy, Turcja, Kazachstan, Gruzja. Podczas zajęć poznaliśmy wiele różnych metod pracy nauczycieli z Wielkiej Brytanii.

       
       
       


Zapraszamy do lektury sprawozdań uczestników projektu:
 • debata oksfordzka (Marta Truszyńska), Polish English
 • aktywne techniki uczenia zajęcia warsztatowe Spoken performance workshop (Grażyna Głębocka), Polish English
 • dyktando chodzone (Barbara Komorowska), Polish English
 • odpowiadaj na pytania, odkrywaj siebie, planuj i zmieniaj na lepsze …, o coachingu słów kilka …(Katarzyna Krüger-Szczot), Polish English
 • metoda projektu (Izabela Chołody, Anita Michalak), Polish English
 • zasady pracy indywidualnej, w parach i grupach z uczniami (Iwona Kaczmarek), Polish English
 • gra Taboo na zajęciach przedmiotowych (Lidia Zarańska), Polish English
 • metodyka nauczania języka angielskiego (Marta Domagała, Jarosław Piersiala, Agnieszka Krupa, Tomasz Lewandowski), Polish English
 • edukacja w Anglii (Barbara Komorowska). Polish English

Poznając kulturę, historię i tradycję, uczestniczyliśmy również w zajęciach w terenie:
Jakie kompetencje nabyte lub podniesione zostały przez uczestników projektu?
 • wzrost komunikacji w języku angielskim/szkockim,
 • poznanie kultury, tradycji i historii krajów anglojęzycznych.

Co planujemy w dalekiej perspektywie?
 • poszerzyć współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi o szkołę z kraju anglojęzycznego, podczas której uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą mogli na zajęciach warsztatowych sprawdzać i poszerzać swoje umiejętności językowe,
 • poznawać systemy edukacji w innych państwach europejskich przez wyjazdy studyjne,
 • korzystać z międzynarodowych innowacji pedagogicznych w zakresie edukacyjnych metod pracy,
 • w proces nauczania wprowadzać innowacyjne praktyki,
 • poszerzając ofertę edukacyjną szkoły, podejmować próby utworzenia klasy dwujęzycznej, co przełoży się na realizację oczekiwań społeczeństwa lokalnego.
       
       
   

Więcej informacji o realizowanym projekcie na stronie