Power
linia

Debata oksfordzka jako metoda nauczania

Jedną z metod nauczania, która została zastosowana podczas nauki języka angielskiego, w szkole językowej Regent, była debata oksfordzka.

Debata oksfordzka, zwana również uniwersytecka, jest rodzajem dyskusji, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zatem debata to dyskusja przeciwników oraz obrońców danej tezy. Przewodniczy im marszałek, którego zadaniem jest pilnowanie porządku obrad, udzielanie głosu osobom z widowni ,jak również podsumowanie całej debaty. Ma on do pomocy sekretarza, czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.

Tematem naszej debaty była sztuka. Strony miały zdecydować, czy dane dzieło jest sztuką, czy też granica moralności i estetyki została przekroczona. Z naszej grupy został wytypowany marszałek i sekretarz. Następnie zostały wybrane po trzy osoby, które miały bronić tezy oraz tej tezie zaprzeczać. Pozostałe osoby pełniły funkcję publiczności, która w odpowiednim momencie mogła zadawać pytania. Widownia brała także udział w końcowym głosowaniu, w celu wydania werdyktu.

Gdy rolę zostały rozdane, przez jedną lekcję przygotowywaliśmy się do naszej debaty. Podczas tej godziny, mogliśmy zadawać pytania, ustalać strategię oraz przygotowywać argumentację. Debatę rozpoczął marszałek objaśniając zasady, ustalając limity czasowe dla obu stron jak i dla publiczności, jakich sygnałów będzie używał sekretarz oraz co można robić a co jest kategorycznie zabronione. Następnie, prawo głosu otrzymała każda ze stron naprzemiennie rozpoczynając od strony broniącej tezę. Po wysłuchaniu argumentacji obu stron nadszedł czas na kilka trudnych pytań od publiczności. Kolejnym etapem było podsumowanie wszystkich wystąpień obu stron. I najważniejsze - głosowanie publiczności. Gdy głosowanie dobiegło końca i publiczność zdecydowała, która że stron ma rację, głos zabrał marszałek debaty, by ogłosić werdykt oraz podsumować całe spotkanie.

Jednak celem tej debaty nie było ustalenie, która ze stron ma rację oraz czy teza jest prawdziwa. Jej głównym zadaniem było łamanie bariery językowej, jak również użycie języka angielskiego w praktyce, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii i poglądów w obcym języku oraz praca nad wypowiadaniem się publicznie. Jedna metoda, a tak wiele można się dzięki niej nauczyć.