Power
linia

Aktywne techniki uczenia

Każdego popołudnia mieliśmy zajęcia warsztatowe „Spoken performance workshop”, podczas których mogliśmy rozwijać pewność, płynność i poprawność wypowiedzi, całkowicie skupiając się na mówieniu.

Najlepszym sposobem, żeby efektywnie ćwiczyć język angielski było wykorzystanie aktywnych technik uczenia takich jak: czytanie w grupie, odgrywanie roli i zabawy. Pewnego dnia mieliśmy swoistą lekcję z poezji. Uczyliśmy się nowych słów, zwrotów oraz doskonaliliśmy wymowę czytając wiersze.

Zastosowanie grupowego czytania jest świetnym sposobem uczynienia czytania aktywnością społeczną. Czytaliśmy głośno na zmianę, mając na uwadze pojedyncze brzmienia, rymujące się pary słów, artykulację wyrazów wymawianych jednym ciągiem w zadaniu i przykłady intonacji w języku angielskim. Potem zaczęliśmy razem rytmicznie chodzić wokół sali, wykorzystując nie tylko głos, ale całe ciało, żeby nauka była szybsza i zabawniejsza. Na końcu poproszono nas o stworzenie paru kolejnych wersów, co stanowiło spore wyzwanie. Wykorzystanie poezji było dla nas świetną okazją do twórczej i swobodnej nauki języka.