Power
linia

Dyktando „chodzone”

To metoda pracy z uczniami, podczas której ćwiczymy zapamiętywanie, koncentrację oraz współpracę.

Prowadzący rozwiesza w sali fragmenty tekstu. Grupę dzieli na małe zespoły. Wyznacza osobę zapisującą oraz dyktujące tekst . Zadaniem uczniów jest przedyktowanie tekstu osobie znajdującej się przy stoliku. Co kilka minut, po sygnale nauczyciela, uczniowie wymieniają się funkcjami.

W dalszej części zajęć należy sprawdzić kompletność oraz poprawność zapisu. Mogą to samodzielnie zrobić uczniowie, porównując efekt swojej pracy z oryginalnym tekstem.