Power
linia

Formy i metody pracy w szkole językowej Regent w Londynie

Powszechnie stosowaną formą pracy podczas zajęć w szkole językowej Regent w Londynie był trójetapowy sposób realizacji praktycznych zadań, związanych z pracą z tekstem:
etap 1 - praca indywidualna
etap 2 - praca grupowa ( w parach lub małych, 3-4 osobowych grupach)
etap 3 - praca zbiorowa.
Etap 1. Wszyscy kursanci z danej grupy otrzymywali do samodzielnego wykonania to samo zadanie, związane np. z gramatyką, poznanym słownictwem, przeczytanym tekstem. Na wykonanie zadania wystarczyło kilka minut.
Etap 2. Kursanci w parach lub małych grupach porównywali sposób wykonania zadania, dyskutowali nad jego poprawnością, poprawiali sobie wzajemnie błędy.
Etap. 3. Poprawność wykonania zadania była sprawdzana na forum grupy. Nauczyciel wskazywał osobę, która odczytywała pierwszą część zadania, następnie studenci pod jego kontrolą uzgadniali wspólnie poprawną odpowiedź, ewentualnie nauczyciel wyjaśniał wątpliwości. Osoba, która udzieliła odpowiedzi wskazywała kursanta mającego odczytać kolejną część zadania.