Power
linia

Methodology

 1. Agnieszka Krupa
  Jak uczyliśmy się i jak uczono nas języka angielskiego w szkole językowej Regent w Londynie.
  Wszyscy wiemy, że najlepszą metodą nauki języka obcego jest wyjazd do kraju, w którym się go używa. W Londynie mieliśmy możliwość "całkowitego zanurzenia się" w języku. Ucząc się w szkole językowej Regent język angielski był naszym narzędziem komunikacji. Używaliśmy go, aby porozumieć się w różnych sytuacjach życia codziennego. Naszymi nauczycielami byli native speakerzy, z którymi codziennie przez dwa tygodnie podczas pięciu godzin dydaktycznych rozwijaliśmy nasze umiejętności językowe. Najpierw poprzez ogólny trening sprawności językowych, potem poznając elementy gramatyki oraz kulturoznawcze, by na koniec skoncentrować się na rozwijaniu sprawności mówienia.
  Podczas zajęć zbieraliśmy słownictwo potrzebne do wypowiedzi na dany temat, wyjaśnialiśmy nowe słówka w sposób opisowy, szukaliśmy synonimów lub antonimów. Przygotowywaliśmy i odgrywaliśmy różne scenki, charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji oraz przeprowadzaliśmy debaty. Nowe struktury gramatyczne wprowadzane były przez prowadzących zajęcia przy wykorzystaniu wzorów pochodzących z życia codziennego.
  Sympatyczni i przyjaźnie nastawieni do nas lektorzy dopasowywali metody pracy do umiejętności, które mieliśmy w danym momencie rozwijać i poziomu zaawansowania danej grupy. Budowali atmosferę uczenia się oraz zadawali pytania angażujące uczącego się w proces uczenia, natomiast błędy poprawiali w sposób niezakłócający płynności mówienia i zachęcający do dalszej pracy. Miła i bezstresowa atmosfera znacznie ułatwiła nam przyswojenie nowej wiedzy oraz zmotywowała do dalszej nauki języka angielskiego, tak by wykorzystać nasze umiejętności w pracy i nie tylko.


 2. Marta Domagała i Jarosław Piersiala
  Spędziliśmy bardzo owocny czas uczęszczając na kurs dla nauczycieli języka angielskiego w Regent School w Londynie. Mieliśmy okazję odświeżyć sobie metodykę nauczania języka angielskiego, skupiając się poprawianiu błędów, wymowie, uczeniu gramatyki, czytania, słownictwa, pisania wykorzystywania TIK itp. Mieliśmy również dużo zajęć z mówienia i słuchania autentycznych nagrań w różnych odmianach języka angielskiego. Ponadto, porównywaliśmy nasz system edukacji z systemami obowiązującymi w krajach innych uczestników kursu, wymieniając się uwagami jak uczyć nastolatków w globalnej wiosce. Poza tym, powtórzyliśmy sobie wyrażenia w języku szkockim i nauczyliśmy się nowych fraz do codziennego użytku. Skupialiśmy się na słownictwie dotyczącym jedzenia i składania zamówień, rodzaju transportu oraz środków komunikacji. Próbowaliśmy również opanować prawidłową intonację w pytaniach, co nie było proste. Zobaczyliśmy zarówno piękno jak i złożoność tego starego systemu komunikacji oraz jego poszczególnych elementów.