Wycieczka szlakiem Powstania Wielkopolskiego - klasy IIa i IIb
linia


 1. Dworzec Letni
  Zbudowany na pocz. XX wieku dla cesarza niemieckiego Wilhelma II. Nazywany był Dworcem Cesarskim. 26 grudnia 1918 przyjeżdża Ignacego Paderewskiego do Poznania entuzjastycznie witany przez poznaniaków. Przy świetle pochodni tłum towarzyszy gościowi do hotelu Bazar.
 2. Pomnik Powstańców Wielkopolskich
  Postawiony w 1965 r. Część figuralna – postacie oficera i szeregowca (3,3 m), obelisk wysokości 17,3 m z płytami przedstawiającymi dążenia Wielkopolan do odzyskania niepodległości:
  • strajk dzieci wrzesińskich (1901-1902)
  • Marcin Kasprzak działacz socjalistyczny, stracony przez policję carską w 1905r.
  • Michał Drzymała (w 1904 kupił ziemię, na której władze zaborcze nie pozwoliły wybudować domu)
  • Franciszek Ratajczak pierwsza ofiara powstania.
 3. Ulica Stanisława Taczaka
  Gen, pierwszy wódz powstania, zorganizował niezbędne komórki dowodzenia. (tablica) Podzielił Wielkopolskę na 7 okręgów wojskowych i 13 obwodów uzupełnień przyjmujących ochotników. (telefoniczna zgoda Piłsudskiego na objęcie dowództwa) Ze względów wojskowych (niska ranga, był kapitanem awansowanym na majora) przekazał 16 stycznia dowództwo Józefowi Dowbor Muśnickiemu, który objął stanowisko jako Naczelny Dowódca Armii Wielkopolskiej.
 4. Ulica Franciszka Ratajczaka
  Atak na posterunek Prezydium Policji znajdujący się na narożniku (Arkadia), pierwsza ofiara powstania - tablica)
 5. Ulica 27 Grudnia
  Nazwa ulicy upamiętnia datę wybuchu powstania.
 6. Plac Wolności
  Dawniej Musza Góra. Plac wytyczony na przełomie XVIII/XIX wieku. Miał stanowić centrum nowej reprezentacyjnej dzielnicy przeznaczonej dla pruskich urzędników i oficerów. Od 1904 r. nazywał się pl. Wilhelmowskim, w okresie Księstwa Warszawskiego- pl. Napoleona. Obecną nazwę zyskał w 1919 r. na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości. Tu żołnierze Armii Wielkopolskiej wraz z gen. Józefem Dowbor Muśnickim złożyli uroczystą przysięgę. ( Napis na płycie) Około godziny 17.00 z kierunku niemieckiej Komendy Policji padły strzały. Rozpoczęło się powstanie.
 7. Bazar
  Dnia 26 grudnia, a więc w przeddzień powstania balkonu hotelu Ignacy Paderewski wygłosił do zebranego tłumu płomienną mowę, którą zakończył słowami: Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim. Bazar zbudowany został z inicjatywy Karola Marcinkowskiego. Zwrócony był w kierunku ul. Nowej (dziś Paderewskiego) – ośrodek polskiego życia społecznego i gospodarczego (sklep H. Cegielskiego). Niemcy chcąc zasłonić polskie centrum inicjatyw społecznych, wybudowali ogromny gmach muzeum. Wobec tego Polacy w 1899 r. do istniejącego Bazaru dobudowali część skierowaną frontem do ul. Karola Marcinkowskiego.
 8. Pomnik Ułanów
  Odsłonięty w 1927 r., rekonstrukcja w 1982 r. 15 Pułk Ułanów Poznańskich powstał w czasie powst. wlkp. Brał udział w walkach powstańczych, a później w wojnie w 1920 r. W II wojnie światowej we wrześniu walczył w ramach Armii „Poznań”, a później w ramach 5 Kresowej Dywizji Piechoty w bitwie pod Monte Cassino.
 9. Pałac Działyńskich
  Zbudowany – 1773 – 1776. W czasie zaborów odbywały się tu spotkania związane z organizację walk z zaborcą. Był tu również szpital polowy.
 10. Odwach
  Mieści się tu Muzeum Powstania Wielkopolskiego, obecnie w remoncie. Otwarcie w grudniu na 90. rocznicę wybuchu powstania. Budynek zbudowany w 1787 r. z inicjatywy Komisji Dobrego Porządku, w której zasiadał Kazimierz Raczyński. Dawniej siedziba straży miejskiej, później policji. W czasie powstania – siedziba oddziałów wojskowych.
  Pręgierz postawiony w 1535 r. z grzywien nakładanych na zbyt strojne służące. Na kolumnie data i cytat z Eneidy Wergiliusza: uczcie się sprawiedliwości i napomnieni moim przykładem korzcie się. Po przerwie wracamy do autokaru na ul. Stawną i jedziemy nad Maltę.