Odwiedzenie i posprzątanie cmentarza w Zakrzewie - klasa Ic, Id i IIc
linia