Klasa Patronacka
linia

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetm im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie


W piątek 9 marca 2018, uczniowie klasy 3e wzięli udział w VI Uczniowskiej Akademii Gimnazjalisty, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii.
Na początku uczniowie (Laura, Marysia, Wiktoria, Łukasz, Jakub) podczas sesji posterowej prezentowali przedstawicielom UAM, członkom komisji, wyniki przeprowadzonych doświadczeń.
Następnie w auli nastąpiło uroczyste otwarcie Akademii przez Dziekana Wydziału Chemii prof. UAM dr hab. Renatę Jastrząb oraz wysłuchanie wykładu dr Grzegorz Krzyśko na temat stosownych przez sportowców niedozwolonych środków chemicznych. W kolejnym etapie odbył się konkurs prof. Lechosława Łomozika po którym prof. Anna Gąsowska podsumowała wyniki sesji posterowej i wręczone zostały nagrody.
Tekst alternatywny
Uroczystość zakończył pokaz doświadczeń chemicznych studentów z Naukowego Koła Chemicznego.

                                   PRZYGOTOWANIE DO AKADEMII GIMNAZJALISTY

AKADEMIA GIMNAZJALISTY

19 stycznia 2018 r. uczniowie klasy 3e, objętej w roku szkolnym 2017/2018 patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Chemia, kolejny raz uczestniczyli w laboratoryjnych zajęciach tym razem pod nazwą "Kolorowa chemia". Uczniowie podczas zajęć:
• badali pH mleka, mydła, płynu do mycia naczyń, napojów gazowanych;
• poznali barwy soli (węglanów, siarczanów, chlorków) oraz badali ich rozpuszczalność w wodzie;
• otrzymywali barwne osady wodorotlenków i soli trudno rozpuszczalnych w wodzie;
Kolejne zajęcia na UAM już w marcu a w lutym edukacyjna wycieczka do Torunia na poznanie tajników chemii molekularnej.
                 
                 
                 

01 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 3e, objętej w roku szkolnym 2017/2018 patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Chemia, uczestniczyli w pierwszych laboratoryjnych zajęciach pod nazwą "Kryminalna chemia".
Zajęcia prowadzili: dr Małgorzata Bartoszewicz oraz dr Grzegorz Krzyśko. Uczniowie podczas zajęć:
• uczyli się odczytywać linie papilarne własnych odcisków palców;
• poznali metody pracy stosowane w antropologi sądowej do określania charakterystyki sprawcy - płci, wzrostu, pochodzenia etnicznego;
• badali prawdziwość śmietany. Kolejne zajęcia już w styczniu 2018 r.
                 
                 27 stycznia 2017 r. uczniowie klasy 3a, objętej w roku szkolnym 2016/2017 patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Chemia, kolejny raz uczestniczyli w laboratoryjnych zajęciach tym razem pod nazwą "Kolorowa chemia". Uczniowie podczas zajęć:
 • badali pH mleka, mydła, płynu do mycia naczyń, napojów gazowanych;
 • poznali barwy soli (węglanów, siarczanów, chlorków) oraz badali ich rozpuszczalność w wodzie;
 • otrzymywali barwne osady wodorotlenków i soli trudno rozpuszczalnych w wodzie;
Kolejne zajęcia na UAM już w marcu a w lutym edukacyjna wycieczka do naszej gminnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
                 
                 

16 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 3a, objętej w roku szkolnym 2016/2017 patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Chemia, uczestniczyli w pierwszych laboratoryjnych zajęciach pod nazwą "Kryminalna chemia".
Zajęcia prowadzili: dr Małgorzata Bartoszewicz oraz dr Grzegorz Krzyśko.
Uczniowie podczas zajęć
• uczyli się odczytywać linie papilarne własnych odcisków palców;
• poznali metody pracy stosowane w antropologi sądowej do określania charakterystyki sprawcy - płci, wzrostu, pochodzenia etnicznego;
• wykrywali jony miedzi w różnych roztworach;
• badali prawdziwość śmietany. Kolejne zajęcia już w styczniu 2017 r.

                 
                 

1 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 3b, objętej patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Chemia, uczestniczyli w Akademii Gimnazjalisty.
Na początek uczniowie, nauczyciele oraz prelegenci zostali przywitani przez prof dr hab. Piotra Kirszensztejna oraz prof dr hab. Annę Gąsowską po czym wysłuchali wykładu prof. Lechosława Łomozika na temat budowy atomu oraz historii rozwoju chemii.
Następnie uczniowie czterech szkół gimnazjalnych, objętych patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowali sprawozdania ze swoich szkolnych projektów pod hasłem "Chemik detektywem".
Łukasz, Ida oraz Marta przestawili na forum sprawozdanie klasy 3b, reprezentując w ten sposób Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.
Na koniec uroczystości ogłoszony został konkurs przez prof. Lechosława Łomozika - należało rozwiązać zadanie rachunkowe sprawdzające znajomość pojęcia stężenie procentowe. Było nam bardzo miło, gdy zwycięzcą okazał się uczeń naszej szkoły - Oskar Mrugalski. Gratulujemy! Było to już ostatnie spotkanie z uczelnią dla klasy 3b. Być może kolejne w klasach biologiczno-chemicznych ale już w szkołach ponadgimnazjalnych.
                 
                 
                 
                 
                 
           

15 stycznia 2016 r. uczniowie klasy 3b uczestniczyli na Wydziale Chemii w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowi pracując w parach otrzymywali różnymi metodami sole. Przeprowadzili reakcje:
 • tlenku kwasowego z wodorotlenkiem;
 • tlenku metalu z kwasem;
 • wodorotlenku z kwasem;
 • soli z zasadą;
 • soli z solą;
 • metalu z solą;
 • metalu z kwasem;
Na zakończenie warsztatów wyhodowali w probówkach „ogródek chemiczny” wykorzystując kryształy uwodnionych soli: chlorku kobaltu, chlorku żelaza (III), azotanu (V) niklu.
Kolejne zajęcia na uczelni dla tej klasy odbędą się pod koniec lutego.

                 
                 
                 
                 

24 kwietnia 2015r. uczniowie klasy patronackiej wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez prof. Annę Gąsowską "Sposoby rozdzielania mieszanin". Podczas zajęć, wykonując samodzielnie doświadczenia uczniowie powtórzyli wiadomości z klasy pierwszej na temat otrzymywania i rozdzielania mieszanin. Otrzymane mieszaniny rozdzielali wykorzystując różne metody: destylację, dekantację, sączenie, krystalizację, rozdzielacz, ekstrakcję. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą chemiczną.

                 
                 
                 
                 


24 kwietnia 2015 r. po zajęciach laboratoryjnych uczniowie klasy patronackiej uczestniczyli w pokazie eksperymentów chemicznych. Pokaz "Uczenie się przez odkrywanie praw chemicznych" prowadzili dr Piotr Jagodziński oraz dr Robert Wolski. Zostały pokazane oraz omówione na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zagadnienia chemiczne związane z prezentowanymi doświadczeniami:
1. Zależność szybkości reakcji chemicznej od temperatury i katalizatora.
2. Chemiczne tornado - jodokompleksy rtęci (II).
3. Wybuchowa reakcja z fosforem.
4. Reakcja chemiczna magnezu z parą wodną.
5. Otrzymywanie poliuretanów.
6. Węże Faraona.
Pokaz, podobnie jak wcześniejsze zajęcia laboratoryjne również bardzo się wszystkim podobał. Kolejne spotkania z takimi zajęciami już 26 maja podczas Pikniku Naukowego w naszej szkole.

                 
                 
                 
                 


27 marca 2015 uczniowie klasy patronackiej uczestniczyli w Akademii Gimnazjalisty organizowanej dla szkół objętych patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczniowie, nauczyciele oraz prelegenci zostali przywitani przez prof dr hab. Piotra Kirszensztejna. Następnie wysłuchali wykładu prof dr hab. Anny Gąsowskiej o 10 najważniejszych wynalazkach dla ludzkości oraz wykładu na temat kwasu DNA - kwasu deoksynukleinowego.
W drugiej części uroczystości efekty swoich projektów chemicznych zaprezentowali przedstawiciele czterech szkół patronackich. W kolejnym roku szkolnym występować będą uczniowie naszej szkoły.
29 kwietnia kolejne zajęcia laboratoryjne oraz pokaz eksperymentów chemicznych.

                 
           


28 marca 2014 Klasa Patronacka kolejny raz uczestniczyła w zajęciach uniwersyteckich.
Tym razem wysłuchaliśmy wykładu prof. Lechosława Łomozika na temat Cząstek elementarnych. W nawiązaniu do wykładu przedstawiciele klasy Hubert Więcławek przedstawił sprawozdanie ze szkolnego wyjazdu do CERN w Szwajcarii, Filip Kin omówił wykonane doświadczenia potwierdzające istnienie cząstek elementarnych. Małgorzata Cuprych i Piotr Budzisz zaprezentowali naszą szkołę i działania chemiczne Klasy Patronackiej w roku szkolnym 2013/2014.
W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu dr Joanny Kurek na temat Cukrów, po którym swoje działania zaprezentowała Klasa Patronacka z Gimnazjum we Wrześni.

                 
           


26.03.2014 r. uczniowie klasy 3b – Klasy Patronackiej UAM wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę fizyki i przyrody Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Pana Kazimierza Paprzyckiego.

Zajęcia miały na celu przygotowanie przedstawicieli klasy do wystąpienia na UAM podczas dnia prezentacji działań Klas Patronackich.

Podczas zajęć uczniowie przeprowadzili i omówili z prowadzącym następujące doświadczenia fizyczno-chemiczne potwierdzające istnienie cząstek elementarnych:
 1. Poznanie zasady działania licznika Geigera Müllera – licznika detekcji promieniowania jądrowego działającego na podstawie jonizacji gazów wewnątrz licznika zachodzącej w wyniku między innymi promieniowania alfa, ale także innych rodzajów promieniowania jonizującego (beta i gamma). Wykrywanie promieniowania jądrowego w otoczeniu z wykorzystaniem licznika Geigera Müllera.
 2.      
 3. Zbudowanie komory mgłowej Wilsona (komory kondensacyjnej) – urządzenia służącego do detekcji promieniowania jądrowego poprzez obserwację śladów cząstek elementarnych (promieniowania jonizującego) powstałych na skutek skraplania się cząsteczek pary nasyconej i przesyconej wewnątrz komory wzdłuż toru przelotu cząstki jonizującej.
 4.      
 5. Przedstawienie modelowego schematu reakcji łańcuchowej z wykorzystaniem łapek na myszy i piłeczek do pin-ponga.
 6.      
       
 7. Obserwacja ruchu kropli rtęci przy zmianie napięcia powierzchniowego w kontakcie z żelazem na skutek przechodzenia elektronów z jednej substancji do drugiej.
 8.      
22 listopada 2013 roku Klasa Patronacka z chemii Gimnazjum w Skórzewie - 3b uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W nowoczesnych salach, niedawno otwartego, Wydziału Chemii uczniowie najpierw wysłuchali wykładu prof. Lechosława Łomozika na temat budowy, nazewnictwa, metod otrzymywania i zastosowania soli.
Następnie każdy uczeń samodzielnie, w prawdziwym laboratorium chemicznym, mógł otrzymać siedmioma metodami różne sole. Uczniowie wykonali doświadczenia w których przeprowadzili reakcje:
 1. tlenku węgla (IV) z zasadą wapniową
 2. tlenku miedzi (II) z kwasem solnym
 3. wodorotlenku baru z kwasem siarkowym (VI)
 4. wodorofosforanu (V) sodu z wodą wapienną
 5. azotanu (V) srebra z chlorkiem sodu
 6. cynku z siarczanem (VI) miedzi (II)
 7. cynku z kwasem solnym
Na koniec warsztatów laboratoryjnych każdy z uczniów wyhodował własny ogród chemiczny.

Zajęcia bardzo podobały się wszystkim uczestnikom. Pozwoliły utrwalić wiedzę przedmiotową o kwasach, wodorotlenkach i solach. Kolejne spotkanie z uczelnią już w styczniu.

opiekun Lidia Zarańska