Logomocja
linia

Program Logomocja jest edukacyjnym językiem programowania pracującym w środowisku Windows. Umożliwia rozwiązywanie problemów oraz uczy zasad poprawnego programowania strukturalnego

Programowanie strukturalne polega na rozkładaniu trudnych problemów na mniejsze w celu ich łatwiejszego zrozumienia i rozwiązania.

Programy napisane w języku Logo, służą na przykład do tworzenia rysunków, pisania tekstów, wykonywania obliczeń. Ucząc się tworzenia obrazów w Logo, poznasz bliżej tzw. grafikę żółwia.

Na czym polega praca z wykorzystaniem grafiki żółwia? Programista wydaje żółwiowi polecenia, które muszą być dla niego zrozumiałe. On z kolei, wykonując polecenia, tworzy na ekranie odpowiednie rysunki. Wprowadzenie zrozumiałym dla żółwia poleceń polega na opisywaniu prostych czynności w postaci procedur.

Grafika żółwia to technika programowania rysunków w języku Logo.

Procedura jest zapisem algorytmu w postaci instrukcji (poleceń) w danym języku programowania.

Procedury pierwotne w języku Logo służą do wykonania wbudowanych w program czynności podstawowych, których rozwiązania są znane żółwiowi.

Lista określona liczba elementów (słów lub innych list) ujętych w nawiasy kwadratowe. Elementy listy oddzielamy spacjami.

Procedury własne to procedury tworzone przez użytkownika, składające się z nagłówka, który zawiera słowo oto i nazwę procedury z parametrami, treści procedury oraz słowa kończace procedurę już.

Podstawowe polecenia dla żółwia i środowiska:

pż - pokaż żółwia sż - schowaj żółwia cs - czyść ekran
pod - podnieś pisakopu - opuść pisak powtórz n - powtórz n razy
np n - idź n krokówpw n - obróć żółwia w prawo o n stopni lw n - obróć żółwia w lewo o n stopni
ustaltło - zmień kolor tłaukp - ustal kolor pisaka ugp - ustal grubość pisaka


Logomocja-zadania
linia

 1. Kwadrat
  polecenia pierwotneprocedura z
  poleceń pierwotnych
  procedura z powtórzeniemprocedura z parametrem
  np 100
  lw 90
  np 100
  lw 90
  np 100
  lw 90
  np 100
  oto kwadrat
  np 100
  lw 90
  np 100
  lw 90
  np 100
  lw 90
  np 100
  już
  oto kwadrat
  powtórz 4 [np 200 pw 90]
  już
  oto kwadrat :bok
  powtórz 4 [np :bok pw 90]
  już


 2. Trójkąt
  polecenia pierwotneprocedura z
  poleceń pierwotnych
  procedura z powtórzeniemprocedura z parametrem
  np 200
  pw 120
  np 200
  pw 120
  np 200
  oto trójkąt
  np 200
  pw 120
  np 200
  pw 120
  np 200
  już
  oto trójkąt
  powtórz 3 [np 200 pw 120]
  już
  oto trójkąt :bok
  powtórz 3 [np :bok pw 120]
  już


 3. kwadrat4 kwadraty16 kwadratów
  Oto kwadrat :bok
  Powtórz 4[np :bok pw 90]
  Już
  Oto kwadrat1 :bok
  Powtórz 4[kwadrat :bok pw 90]
  Już
  oto kwadrat2 :bok
  powtórz 4[kwadrat1 :bok np 2* :bok pw 90]
  już


 4. kwadrattrójkąttrójkąt w kwadracie praca własna
  Oto kwadrat :bok
  Powtórz 4[np :bok pw 90]
  Już
  Oto trójkąt :bok
  Lw 90
  Powtórz 3[np :bok pw 120]
  Już
  Oto tkw :bok
  Trójkąt :bok
  Kwadrat :bok
  Pw 90
  Już


 5. Ćwiczenia: