Tworzenie prezentacji multimedialnych w PowerPoint
linia

Prezentacja to działania mające na celu świadome kierowanie wrażeniem, to próba pokazania rzeczy takimi, jakimi się chce, żeby były widziane. Spotykamy się z nią na każdym kroku: w sklepie, na ulicy, w domu, czy w mediach. Wystarczy sobie wyobrazić sprzedawcę eksponującego zalety nowej sokowirówki, akwizytorów próbujących sprzedać nowy produkt telefonii stacjonarnej, kampanię wyborczą, czy młodszego brata przekonującego rodziców, że nie może dłużej żyć bez nowej karty graficznej.

Cechy dobrego komunikatu:

 • prawdziwość
 • atrakcyjność dla odbiorcy
 • zrozumiałość
 • zwięzłość
 • łatwość do zapamiętania
 • oryginalność

Cechy dobrej prezentacji multimedialnej:

 • uzupełnienie słowa prelegenta - prezentacja nie może zastępować wystąpienia,
 • powtarza i uwypukla różnice,
 • skupia uwagę na podstawowym problemie,
 • obrazuje to, o czym nie da się precyzyjnie opowiedzieć,
 • zawartość tekstowa powinna być przemyślana, twórcza i oryginalna,
 • niedopuszczalne jest kopiowanie całych zdań ze stron internetowych, lub bezmyślne przepisywanie ich z książek lub czasopism,
 • kolor tła powinien kontrastować z kolorem treści, aby nie utrudniać czytania tekstu,
 • grafika powinna nawiązywać do treści,
 • obrazki nie powinny odwracać uwagi od podstawowego przekazu, jaki znajduje się na slajdach,
 • treść prezentacji powinna być wolna od wszelkiego rodzaju błędów ortograficznych, stylistycznych i innych.

Konstrukcja prezentacji multimedialnej. Elementami pokazu powinny być:

 • slajd tytułowy
 • slajd(y) otwierający (np. cel, wprowadzenie)
 • slajd(y) organizujące (np. agenda, czyli plan prezentacji, nazwy rozdziałów)
 • slajdy „z treścią”
 • slajd(y) zamykające (podsumowanie, wnioski, zalecenia, dane kontaktowe, „czas na zadawanie pytań” itp.)

Co podawać w prezentacji?

 • przykłady - konkretne,
 • podane w prosty i czytelny sposób dane statystyczne,
 • opinie i wypowiedzi - sprawdzone, znanego autorstwa.

Slajdy z tekstem Pamiętając o tym, że prezentacja nie może zastąpić wypowiedzi, a ma ją efektywnie uzupełniać, należy zwrócić szczególną uwagę na tekst zamieszczany w prezentacjach. Liczy się przede wszystkim czytelność slajdu. Dobrze jest stosować tzw. złotą zasadę 6x6, czyli maksimum 6 słów w linii, maksimum 6 linii na slajd. Na każdy slajd „z treścią” powinieneś poświęcić około 3-5 minut. Dobre efekty daje zastosowanie następujących wielkości czcionek:

 • tytuły - 36 pt
 • główne punkty - 24-30 pt
 • podpunkty - 18 - 24 pt
 • teksty nieczytelne - mniej niż 12 pt

Planując wystąpienie pamiętaj, aby:

 • nie uczyć się całości na pamięć
 • zapamiętywać idee, nie słowa
 • dobrze opanować początek i koniec
 • przyswoić konstrukcję wystąpienia a nie dosłowną treść