Laboratorium przyrodniczea
linia


Klasa matematyczno-przyrodnicza 1a

Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie

rok szkolny 2014/2015

LABORATORIUM PRZYRODNICZE

Blok zajęć doświadczalnych z chemii, fizyki, biologii, geografii oraz zajęcia z matematyki dla uczniów klasy przyrodniczej Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie

Głównym celem zajęć laboratoryjno-terenowych z chemii, fizyki, biologii, geografii jest wzbudzenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi, stworzenie uczniom możliwości zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności laboratoryjno-ćwiczeniowych poprzez samodzielne i twórcze działanie. Na zajęciach uczniowie mają możliwość przeprowadzić samodzielnie lub w parach czy grupach proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, będą również praktycznie korzystać z map i urządzeń nawigacyjnych. Ważnym elementem zajęć będzie ćwiczenie przez uczniów umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, wypełnianie Kart Pracy przygotowanych przez nauczyciela, a w kolejnym etapie samodzielne opracowywanie Kart Pracy do planowanych eksperymentów badawczych.

Ideą zajęć laboratoryjnych jest wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach chemii, fizyki, biologii i geografii. Zajęcia mają na celu pomóc uczniom zrozumieć nauki przyrodnicze, wykorzystać wiedzę z różnych przedmiotów przyrodniczych do rozwiązywania i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych otaczającego nas świata.