Laboratorium przyrodnicze
linia


Klasa matematyczno-przyrodnicza 1e

Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie

rok szkolny 2015/2016

LABORATORIUM PRZYRODNICZE

Fizyka
Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup otrzymała do wykonania serię zadań z zakresu oddziaływania ciał. Grupy miały do wykonania zadania dotyczące badania oddziaływań z zakresu elektrostatycznego przyciągania i odpychania się ciał, oddziaływania magnetycznego, a następnie oddziaływań grawitacyjnych. Ostatnim z zadań było dopasowanie długości wahadła tak aby wskazywało ono poprawienie upływający czas.
prowadzący zajęcia pan Paweł Saneluta

Chemia
Podczas zajęć laboratoryjnych z chemii uczniowie pracując samodzielnie lub w parach poznali podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz jego zastosowanie. Wykonywali doświadczenia ilustrujące poznawane na lekcjach wiadomości przedmiotowe. Otrzymywali oraz identyfikowali takie gazy jak: dwutlenek węgla, tlen, wodór. Młodzi chemicy poznali również cukry nie koniecznie słodkie i rozpuszczalne w wodzie. Przeprowadzali przykładowe reakcje chemiczne syntezy, analizy i wymiany oraz egzotermiczne i endotermiczne.
prowadząca zajęcia pani Lidia Zarańska

Biologia
Na zajęciach laboratoryjnych z biologii uczniowie poznali budowę mikroskopu, Dowiedzieli się w jaki sposób przygotować mikroskop do pracy i jak obliczyć powiększenie obserwowanego obiektu. Samodzielnie wykonali preparaty mikroskopowe, oglądali również preparaty trwałe.
prowadząca zajęcia pani Iwona Kaczmarek

Matematyka i informatyka
Sobotnie trzy godziny z matematyką i informatyką. Tyle czasu spędzili na dodatkowych zajęciach w sobotnie (28.10) przedpołudnie uczniowie klasy 1e. Spotkanie rozpoczęliśmy od quizu wykonanego w aplikacji Kahoot zawierający pytania związane z bezpiecznym Internetem. Pytania dotyczyły m.in. popularnego portalu społecznościowego Facebook, You Tube czy chociażby wyszukiwarki Google. W quizie padły też pytania co to jest grooming, cyberprzemoc czy stalking. Wszystkie zagadnienia i tematy poruszane w quizie zostały dodatkowo omówione. Celem zajęć było poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, dowiedzieliśmy się jakie są zagrożenia wynikające z nadmiernego używania Internetu, komputera i innych urządzeń mobilnych oraz wiemy co to jest cyberprzemoc, jakie są jej konsekwencje oraz jak jej przeciwdziałać i co zrobić w sytuacji, gdy będziemy ofiarą takiej przemocy.Po zmaganiach w pracowni komputerowej przeszliśmy do sali matematycznej, gdzie uczniowie zmagali się z grą Memo związaną tym razem z procentami a następnie rozegrali „Turniej 1 z 50”. W zawodach padały (jak przystało na charakter klasy) pytania matematyczne. Pozwoliły one uczniom odświeżyć wiadomości ze szkoły podstawowej ale również poćwiczyć logiczne myślenie. Zabawie towarzyszyły duże emocje bowiem w turnieju można było zyskać punkty bądź je stracić. Zwycięzcy Turnieju zostali wyłonieni jednak dla organizatorów zwycięzcami byli wszyscy bowiem każdy z uczestników potrafił znaleźć czas i chęci aby przyjść na sobotnie dodatkowe zajęcia. Na koniec czekała wszystkich słodka niespodzianka.
prowadzące zajęcia: pani Joanna Zbierska oraz pani Agata Józefowcz

Zajęcia z języka niemieckiego
Podczas zajęć uczniowie reagowali na pytania nauczyciela w języku niemieckim. Wykorzystali dotychczasową znajomość języka, aby wykonać działania matematyczne i rozszyfrować ukrytą wiadomość. Wędrowali również po Europie odczytując ukryte nazwy państw europejskich.
prowadząca zajęcia pani Agnieszka Krupa

Zajęcia z języka angielskiego
Podczas zajęć wyświetlony został film „W poszukiwaniu irlandzkiego złota” w oryginalnej wersji językowej. Młodzież zapoznała się ze sposobem wydobywania złota w dawnych czasach, z przemianami fizycznymi i reakcjami chemicznymi zachodzącymi podczas tego procesu. Ćwiczyła znajomość języka angielskiego poprzez słuchanie ze zrozumieniem.
prowadząca zajęcia pani Aleksandra Ponińska

Zajęcia artystyczna
Uczniowie na zajęciach przygotowywali ozdoby świąteczne w technice origami. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na niepowtarzalność wzorów w płatkach śniegu, zapoznanie się z pojęciem symetrii wieloosiowej oraz rozwijanie sprawności manualnej. Uczniowie wycinali, składali oraz sklejali elementy z papieru wykonując prace inspirowane wzorami płatków śniegu. Wykonane prace zostały wykorzystane do dekoracji sali.
prowadząca zajęcia pani Aldona Muszak

Zajęcia psychologiczne
Na zajęciach laboratoryjnych z psychologiem szkolnym pt. "Efektywna nauka - style uczenia się" uczniowie mogli dowiedzieć się, jaki jest ich indywidualny styl poznawczy i jakie sposoby uczenia się są dla nich najlepsze. Zajęcia służyły pogłębieniu świadomości młodzieży na temat ich wrodzonych predyspozycji umysłowych i umiejętności ich wykorzystania do rozwoju własnego potencjału oraz zrozumienia dla różnic indywidualnych w tym zakresie. Wykorzystane zostały metody i materiały edukacyjne: kwestionariusze stylów poznawczych z charakterystyką wzrokowca, słuchowca, dotykowca i praktycznymi zaleceniami; prezentacja multmedialna na temat efektywnego uczenia się; dyskusja.
prowadząca zajęcia pani Grażyna Głębocka

Zajęcia z doradztwa zawodowego
Celem spotkania doradczego z uczniami w ramach laboratorium przyrodniczego było przybliżeni zawodów związanych z przedmiotami przyrodniczymi. W trakcie zajęć uczniowie dowiadywali się jakie kwalifikacje są ważne na współczesnym rynku pracy. Celem ćwiczenia, które wykonywali było określenie jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabywają na poszczególnych przedmiotach (chemia, fizyka, biologia, geografia) oraz w jakich zawodach je wykorzystają.
prowadząca zajęcia pani Marlena Woźniak