Do czego służy matematyka?
linia


Do czego służy matematyka?

W grudniu 2013 r. w naszej szkole uczniowie mogli oglądać wystawę „Do czego służy matematyka?” Ekspozycja pochodziła z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (American Mathematical Society) opracowało serię plakatów promujących zrozumienie i docenienie roli, jaką matematyka odgrywa we współczesnym świecie, a zwłaszcza w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. Matematyka jest dziś ukryta we wszystkich aspektach codziennego życia, ale na ogół ukryta jest tak głęboko, że większość ludzi w ogóle nie uświadamia sobie, że to właśnie ona leży u podstaw wielu zjawisk, odkryć i wynalazków. Plakaty AMS pokazują istnienie matematycznego "drugiego dna" rozmaitych problemów.

Wszystkie plakaty polskojęzyczne można obejrzeć na stronie Mathematical Moments

Poniżej zamieszczamy recenzje z wystawy kilku uczniów lasy IIa.