Podsumowanie
linia


Podsumowanie działów z matematyki

Drodzy uczniowie klasy 3a,
uprzejmie proszę Was o wypełnienie tych formularzy po raz pierwszy do dnia 15.01.2015r. Dotyczą one realizacji podstawy programowej z matematyki w gimnazjum. Ich wynik pozwoli mi odpowiednio przygotować zadania na lekcje powtórzeniowe, które rozpoczynamy od drugiego semestru. Drugi raz do formularzy powrócimy po powtórzeniu danego działu na lekcjach.
Proszę do tematu podejść odpowiedzialnie i rozsądnie aby nie był to czas stracony.
Z pozdrowieniami, Agata Józefowicz