Dziennik
linia

Drogi rodzicu w celu uzyskania dostępu do LIBRUSA prosimy o:
- kontakt w tej sprawie z wychowawcą klasy w czasie ustalonych zebrań klasowych
lub
- ustalenie indywidualnego terminu spotkania z wychowawcą klasy za pośrednictwem konta syna/córki w LIBRUSIE.

Każdy rodzic odbiera od wychowawcy swoje hasło i login osobiście w szkole. Po pierwszym logowaniu należy w zakładce USTAWIENIA/KONFIGURACJA wpisać właściwy adres @, na który zostanie systemowo wysłane nowe hasło, w razie prośby o jego wygenerowanie.

Jednocześnie informujemy, że uczniowi hasło do dziennika może zmienić rodzic ze swojego konta. W tym celu po zalogowaniu rodzica należy przejśc do zakładki Uczeń, a nastepnie Informacje. Jeśli pojawią się problemy prosimy o kontakt z wicedyrektorem panią Lidią Zarańską lub panią Agatą Józefowicz (nauczyciel matematyki i informatyki). Uczniom klas starszych rekomendujemy po pierwszym logowaniu wpisanie w zakładce USTAWIENIA/KONFIGURACJA adresu @, na który zostanie systemowo wysłane nowe hasło w razie prośby o wygenerowanie.
1 września 2020r.
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
Informuję, że od roku szkolnego 2020/2021 funkcjonujący do tej pory w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie dziennik elektroniczny firmy Progman zostaje zastąpiony dziennikiem innego operatora – LIBRUS. Sytuacja ta powoduje wydanie uczniom i rodzicom nowych loginów i haseł. Dane niezbędne do logowania się w nowym dzienniku elektronicznym (login i hasło) uczniowie otrzymają w dniu 1. 09. br., a rodzice podczas pierwszego w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcą klasy w dniu 9. 09. br.. Otwarcie nowego dziennika LIBRUS planowane jest na 9. 09. br.. Do tego czasu, w sprawach wymagających pilnego kontaktu z wychowawcą klasy lub innym nauczycielem należy kontaktować się jeszcze przez dziennik Progman. Po wskazanym terminie dziennik ten nie będzie obsługiwany.
Katarzyna Krüger-Szczot
Dyrektor szkoły