Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia
19 grudnia 2018  Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
(pozostało 0 dni)
10 stycznia 2019  Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)
(pozostało 22 dni)
14 stycznia 2019
  do 27 stycznia 2019
 Ferie zimowe
(pozostało 26 dni)
13 marca 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 84 dni)
3 kwietnia 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 105 dni)
10 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)
(pozostało 112 dni)
11 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część matematyczna)
(pozostało 113 dni)
12 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część językowa)
(pozostało 114 dni)
15 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język polski)
(pozostało 117 dni)
16 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
(pozostało 118 dni)
17 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)
(pozostało 119 dni)
18 kwietnia 2019
  do 23 kwietnia 2019
 Wiosenna przerwa świąteczna
(pozostało 120 dni)
15 maja 2019  Zebranie (informacja o rocznych efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec roku oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
(pozostało 147 dni)
21 czerwca 2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(pozostało 184 dni)


Minione wydarzenia
linia
19 grudnia 2018  Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
14 listopada 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
17 października 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
12 września 2018  Zebranie z rodzicami Kl. VII - godz. 17.00 (hol: przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami. Następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.VIII godz.17.30 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.III Gim.godz.18.00 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl. 1 i 2 SP godz.18.00 zebranie z wychowawcą
3 września 2018  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych