Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia
13 marca 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 24 dni)
3 kwietnia 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 45 dni)
10 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)
(pozostało 52 dni)
11 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część matematyczna)
(pozostało 53 dni)
12 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część językowa)
(pozostało 54 dni)
15 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język polski)
(pozostało 57 dni)
16 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
(pozostało 58 dni)
17 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)
(pozostało 59 dni)
18 kwietnia 2019
  do 23 kwietnia 2019
 Wiosenna przerwa świąteczna
(pozostało 60 dni)
15 maja 2019  Zebranie (informacja o rocznych efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec roku oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
(pozostało 87 dni)
21 czerwca 2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(pozostało 124 dni)


Minione wydarzenia
linia
14 stycznia 2019
  do 27 stycznia 2019
 Ferie zimowe
10 stycznia 2019  Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)
19 grudnia 2018  Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
14 listopada 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
17 października 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
12 września 2018  Zebranie z rodzicami Kl. VII - godz. 17.00 (hol: przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami. Następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.VIII godz.17.30 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.III Gim.godz.18.00 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl. 1 i 2 SP godz.18.00 zebranie z wychowawcą
3 września 2018  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych