Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia
1 kwietnia 2021
  do 6 kwietnia 2021
 Wiosenna przerwa świąteczna
(pozostało 30 dni)
25 czerwca 2021  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(pozostało 115 dni)


Minione wydarzenia
linia
15 lutego 2021
  do 28 lutego 2021
 Ferie zimowe
23 grudnia 2020
  do 31 grudnia 2020
 Zimowa przerwa świąteczna
16 grudnia 2020  Zebranie z rodzicami
9 września 2020  Zebranie z rodzicami
klasa 4a - godz. 16.30 hol (przedstawienie grona pedagogicznego, organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami).
Godz. 17.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 7 - godz. 17.00 hol (przedstawienie grona pedagogicznego, organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami).
Godz. 17.30 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 8 - godz. 17.30 - hol (organizacja egzaminów i zakończenia szkoły). Godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 3 - godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 2 - godz. 17.00 - - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
klasy 1 - godz. 18.00 - zebranie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
1 września 2020  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych