Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia
17 października 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 0 dni)
14 listopada 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 28 dni)
19 grudnia 2018  Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
(pozostało 63 dni)
10 stycznia 2019  Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)
(pozostało 85 dni)
14 stycznia 2019
  do 27 stycznia 2019
 Ferie zimowe
(pozostało 89 dni)
13 marca 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 147 dni)
3 kwietnia 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
(pozostało 168 dni)
10 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)
(pozostało 175 dni)
11 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część matematyczna)
(pozostało 176 dni)
12 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część językowa)
(pozostało 177 dni)
15 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język polski)
(pozostało 180 dni)
16 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
(pozostało 181 dni)
17 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)
(pozostało 182 dni)
18 kwietnia 2019
  do 23 kwietnia 2019
 Wiosenna przerwa świąteczna
(pozostało 183 dni)
15 maja 2019  Zebranie (informacja o rocznych efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec roku oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
(pozostało 210 dni)
21 czerwca 2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(pozostało 247 dni)


Minione wydarzenia
linia
17 października 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
12 września 2018  Zebranie z rodzicami Kl. VII - godz. 17.00 (hol: przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami. Następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.VIII godz.17.30 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.III Gim.godz.18.00 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl. 1 i 2 SP godz.18.00 zebranie z wychowawcą
3 września 2018  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych