Dyrekcja szkoły

Katarzyna Krüger - Szczot - Dyrektor - nauczyciel biologii
Lidia Zarańska wicedyrektor - nauczyciel chemii, informatyki, techniki

Nauczyciele

Antkowiak Adam - nauczyciel muzyki
Banasiewicz Jolanta - nauczyciel języka polskiego
Barszczewska Edyta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Chętnik Marcin - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
Chołody Izabela - pedagog szkolny
Czerwińska Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Czyż Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Fayette Magdalena - nauczyciel logopeda
Huber Lidia - psycholog szkolny Igel Lidia - nauczyciel świetlicy
Iradzka Klaudia - nauczyciel świetlicy
Janus Mariola - nauczyciel języka polskiego
Józefowicz Agata - nauczyciel matematyki i informatyki
Kaczmarek Iwona - nauczyciel biologii
Kazmucha Halina - nauczyciel matematyki
Kraśnik-Tomiak Agnieszka - nauczyciel świetlicy
Krupa Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego
Kubicka Dorota - nauczyciel bibliotekarz i etyki
Kurtz-Lewandowska Anita nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kusznir-Mądra Małgorzata - nauczyciel wychowania fizycznego
Lewandowski Tomasz - nauczyciel świetlicy
Łączkowski Jan - nauczyciel wychowania fizycznego
Małecka Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Michalak Anita - nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego
Michniewicz ALeksandra - nauczyciel języka angielskiego
Mierzejewska Małgorzata - nauczyciel historii
Nowak Dawid - nauczyciel języka angielskiego
Olewińska Weronika - nauczyciel chemii
Pasek Monika - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Piersiala Jarosław - nauczyciel języka angielskiego
Piotrowska Nicola - nauczyciel wychowania fizycznego
Sarga Anna - nauczyciel matematyki
Sawko Weronika - nauczyciel świetlicy
Schneider Agnieszka - nauczyciel języka polskiego
Schulz Sandra - nauczyciel fizyki
Słowek Katarzyna - nauczyciel plastyki
Sobol Przemysław - nauczyciel religii
Sowińska Karolina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Subsar Marta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Śliwiński Maciej - nauczyciel religii
Tomasik-Liberacka Daria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Urbaniak Joanna - nauczyciel logopedii
Wichlińska Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Winiecka Aleksanrda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wylegała Agata - nauczyciel geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa
Zdunek Beata - nauczyciel języka polskiego
Zmuda Łukasz - nauczyciel informatyki, techniki

Pracownicy dostępność nauczycieli