Rada Rodziców - rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca -Zuzanna Panek
Zastępca -Paweł Rosiak
Sekretarz -Anna Kołdras
Skarbnik -Piotr Kwaterowski

Patron Stołówka