Samorząd Uczniowski
linia

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2016/2017

Zarząd:
Przewodniczący – Michał Hoffmann III A
Z-ca przewodniczącego – Jędrzej Paech III A
Sekretarz – Mikołaj Stachowiak III A, Mikołaj Szymczak II D
Skarbnik – Marcin Popowski III A

Członkowie:
Jakub Pohl I E
Matylda Skrzypczak I C
Stanisław Augustyniak I E
Dominik Pawlak 1 A
Bartek Pech 1 E
Jagna Balcerkiewicz II D
Aleksandra Piątkowska II D
Anna Cash II E
Inez Chmielnik II C
Oliwia Winiecka III E

Opiekun p. Marta Domagała