Stołówka szkolna
linia

Stołówka szkolna pracuje w dni przewidziane na prowadzenie zajęć szkolno -wychowawczych. Wydawanie obiadów odbywa się w zgodnie z zasadami wydanymi przez Gis, Men. Zapisy dziecka na obiad odbywają się po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dziecka na obiad wraz z Rodo (druki do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w szkole).

  • Cena obiadu dwudaniowego plus kompot wynosi 9 zł brutto.
  • Drugie danie z kompotem -7,50 zł brutto.
  • Koszt zupy - 2,50 zł brutto.
  • Cena obiadu dwudaniowego plus kompot – specjalistyczna dieta wynosi 10 zł brutto.
Płatności za dany miesiąc dokonujemy z góry do 10-tego danego miesiąca. Kwota do zapłaty to iloraz ceny obiadu i dni żywieniowych w danym miesiącu. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe o numerze 24195000012006084597050002.

Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiedzie (powyżej jednego dnia) jak i rezerwacje posiłków zgłaszamy tego samego dnia do godziny 8.00 lub w dni poprzedzające nieobecność.

Nasze menu jest pod ścisłą opieką specjalisty, dietetyka – audiator zintegrowanych systemów GHP, GMP i HACCP.
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji podajemy w nawiasach na kartach dań.

Cenimy państwa życzliwość i liczymy na miłą i owocną współpracę. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy phu.barbara.bober@interia.pl lub telefoniczny 889-360-513 lub 531-686-809.

Karta zgłoszenia ucznia na obiady
Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych

MENU
Karta substancji wywołujących alergie

Menu 26-30.10.2020r.
Menu 19-23.10.2020r.