I Zjazd Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego

Pod skrzydłami Mistrza Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i Ciężkowicach

I Zjazd Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego


W dniach 13-14 listopada 2013 roku mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w I Zjeździe Szkół i Instytucji noszących zaszczytne imię Ignacego Jana Paderewskiego, który miał miejsce w Ciężkowicach i Kąśnej Dolnej w województwie małopolskim. Jest nam tym bardziej miło, że nasze gimnazjum - na czele z panią dyrektor Katarzyną Krüger - Szczot, wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, było współorganizatorem tego wydarzenia.

Spotkaliśmy się, aby propagować wiedzę o tym wybitnym polskim pianiście i kompozytorze, a także integrować szkoły i instytucje noszące Jego imię. Ponieważ to właśnie w Kąśnej Dolnej znajduje się jedyny zachowany polski dom Paderewskiego, stąd pomysł, aby w tym miejscu zainicjować to spotkanie.

W środowy wieczór wysłuchaliśmy koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu pedagogów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Trzeba przyznać, że wsłuchiwanie się w melodie mistrza Paderewskiego brzmiące w progach Jego domu było niecodziennym i wyjątkowym doświadczeniem dla wszystkich, którzy zebrali się w dworku w Kąśnej Dolnej. Mieliśmy taką możliwość dzięki uprzejmości Jej Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pani prof. AM dr hab. Haliny Lorkowskiej, za co pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność, mając równocześnie nadzieję na dalszą współpracę w ramach kolejnych Zjazdów.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęła uroczysta Msza święta w intencji Ignacego Jana Paderewskiego odprawiona w kościele pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach, której przewodniczył ks. Andrzej Berdzik. Uczniowie tarnowskiej Szkoły Muzycznej dali piękny koncert muzyki organowej. Następnie, w korowodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe, udaliśmy się do hali widowiskowo - sportowej w Ciężkowicach, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Poprowadzili ją pani Katarzyna Krüger - Szczot - dyrektor Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie oraz pan Andrzej Burnus - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Cieszymy się, że tak wielu gości odpowiedziało na zaproszenia i przybyło na tę wyjątkową uroczystość. Wśród zebranych nie zabrakło m.in. Starosty Powiatu Tarnowskiego - pana Romana Łucarza, Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego - pana Zbigniewa Karcińskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie - pana Aleksandra Palczewskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice - pana Zbigniewa Jurkiewicza. Jej Magnificencję Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu reprezentowała pani Małgorzata Pawłowska. Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność reprezentantom szkół noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego z Gorlic, Katowic, Krosna, Okleśnej, Poznania, Tarnowa i Warszawy, którzy zechcieli wraz z nami uczestniczyć w Zjeździe.

Spośród wielu okolicznościowych przemówień zaproszonych gości najbardziej zapadły nam w pamięć słowa pana Aleksandra Palczewskiego - Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, który gratulował organizatorom pomysłu, a spotkanie w Ciężkowicach nazwał „lekcją patriotyzmu”. W swoim przemówieniu skupił się on na wyjaśnieniu dewizy „Bóg - Honor - Ojczyzna” - słów, którym Ignacy Jan Paderewski był zawsze wierny. Głos zabrała także, m.in., pani Małgorzata Pawłowska, która przedstawiła krótką historię jedynej polskiej wyższej uczelni noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego - Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Nie zabrakło części artystycznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, którzy przedstawili scenkę rodzajową poświęconą wizycie Mistrza w Klubie Inteligencji Obywatelskiej w Ciężkowicach. Gratką dla uczniów okazał się koncert grupy Pectus, której członkowie są absolwentami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Starosta Tarnowski - pan Roman Łucarz uhonorował „Groszem Ziemskim Tarnowskim” panią Wójt Gminy Dopiewo - Zofię Dobrowolską, panią Katarzynę Krüger - Szczot - dyrektora Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, pana Andrzeja Burnusa - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, panią Nadię Horbaczuk - dyrektora Gimnazjum w Kuzniecowsku oraz pana Jerzego Sokołę - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie.

Kończąc uroczystość, pani dyrektor Katarzyna Krüger - Szczot, w imieniu pani Wójt Gminy Dopiewo - Zofii Dobrowolskiej, wręczyła wszystkim zaproszonym gościom pamiątkowe medale wykonane przez panią Celestynę Muszak - absolwentkę Gimnazjum w Skórzewie, obecnie studentkę Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pani dyrektor, w imieniu swoim i pani Wójt Gminy Dopiewo, zaprosiła wszystkich uczestniczących w I Zjeździe Szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego na kolejny Zjazd, który będzie miał miejsce w Skórzewie i Poznaniu na przełomie maja i czerwca 2015 roku.

Pragniemy podkreślić, że udział w I Zjeździe Szkół noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego był dla nas okazją, aby poznać naszych rówieśników oraz nauczycieli z całej Polski, którym, podobnie jak nam, wartości Mistrza Paderewskiego wciąż są bliskie. Czujemy się zaszczyceni, że przypadła nam w udziale możliwość współorganizowania tego spotkania. Przyjazd tak wielu młodych ludzi z ich opiekunami, obecność zaproszonych gości, wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem organizatorów tego przedsięwzięcia dowodzą faktu o konieczności organizowania podobnych wydarzeń.

Mamy nadzieję, że ten I Zjazd stanie się impulsem do kolejnych spotkań i okazją do wymiany doświadczeń. Życzylibyśmy sobie, aby zjazdy szkół noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego na stałe weszły do szkolnego kalendarza wydarzeń i tym samym stały się tradycją.

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność panu Andrzejowi Burnusowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, Gronu Pedagogicznemu oraz całej społeczności szkolnej za okazane życzliwość, serdeczność i gościnność, których mogliśmy doświadczyć podczas tej wizyty. Już dziś zapraszamy na II Zjazd szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego, który odbędzie się w 2015 roku - tym razem w Wielkopolsce.

Więcej zdjęć z I Zjazdu znajdziecie na stronie internetowej ZSOiZ w Ciężkowicach . Serdecznie zapraszamy.

Zobacz wszystkie zdjęcia
26 listopada 2013
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.