"Uczeń online" na Politechnice Poznańskiej

8 kwietnia 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach w ramach projektu „Uczeń online” odwiedzili Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Przywitał nas pan dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. Prodziekan do spraw nauki, promocji i rozwoju, który zaprezentował nam Wydział Elektryczny, opowiedział o kierunkach kształcenia oraz możliwościach zdobycia pracy po skończonej nauce. Po prezentacji udaliśmy się na cztery zajęcia laboratoryjne.

Odwiedziliśmy Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii. W Zakładzie prowadzone są badania naukowe dotyczące problemów oświetlenia wnętrz, oświetlenia zewnętrznego (w tym iluminacji) czynników jakościowych urządzeń oświetleniowych, opraw oświetleniowych i układów stabilizacyjno-zapłonowych, rozwoju komputerowo wspomaganych metod obliczania sprzętu i urządzeń oświetleniowych oraz optymalizacji metod i urządzeń w elektrotermii.

Kolejnym punktem był Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych, gdzie wykonaliśmy badanie układów iskiernikowych powietrznych. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy: wyładowania występują w kilku formach w zależności od kształtu elektrod, odstępu między nimi oraz mocy źródła napięcia. Jeśli napięcie będzie wolno podnoszone od zera, to przy pewnej jego wartości, wystąpią wyładowania wstępne, objawiające świeceniem w okolicy ostrza. Wyładowania te nazywane są świetleniem, wyładowaniami wstępnymi bądź ulotem. Dalsze podnoszenie napięcia powoduje, że od jednej z elektrod w kierunku drugiej zaczyna rozwijać się snop iskier. Iskry te w miarę wzrostu napięcia ulegają wydłużaniu, ale jeszcze nie osiągają drugiej elektrody. Wyładowania te nazywamy snopieniem. Dalsze powiększanie napięcia spowoduje już przeskok jasnofioletowy przeskok iskry, któremu będzie towarzyszyć suchy trzask. Zjawisko to nazywa się przeskokiem. Ponieważ świetlenie i snopienie stanowi zwarcia, to nazywamy je wyładowaniami niezupełnymi. Natomiast przeskok nazywamy wyładowaniem zupełnym.

Odwiedziliśmy również Laboratorium Układów Elektrycznych i Informatycznych w Pojazdach oraz Budynku Inteligentnego. Tutaj otrzymaliśmy stosowną dla nas, dawkę wiedzy w zakresie analizy, projektowania, wytwarzania, eksploatacji, badania, obsługi i diagnozowania wszelkich układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych stosowanych w przemyśle i pojazdach. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat projektowania inteligentnych instalacji budynków.

Następnym punktem naszej wyprawy był Zakład Automatyki i Robotyki. Odwiedziliśmy Laboratorium Autonomicznych Robotów Mobilnych Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Podczas pobytu w laboratorium uczniowie obejrzeli prezentację na temat budowy różnych rodzajów robotów i ich wykorzystaniu w różnych obszarach. Laboratorium posiada w swoim wyposażeniu między innymi: roboty Pioneer2, TRC-Labmate i własnej konstrukcji, systemy sensorów ultradźwiękowych i na podczerwień, dalmierze laserowe oraz wizyjny system nadzoru i rozpoznawania. Uczniowie bardzo zainteresowali się robotami i ich pytaniom nie było końca.
8 kwietnia 2014
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.