Politechnika Poznańska i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

17 czerwca 2014 roku uczniowie klasy IIa i IIb wzięli udział w wycieczce na Politechnikę Poznańską oraz do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Pierwszym punktem naszej wycieczki była Politechnika Poznańska. Zwiedziliśmy Centrum Wykładowe, wysłuchaliśmy jaką ofertę dla młodego ucznia ma Wydział Informatyki. Prelekcję w rewelacyjny i przystępny dla młodzieży sposób przedstawił pan Dariusz Brzeziński. Dowiedzieliśmy się między innymi, że kierunek Informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej w zakresie studiów inżynierskich i magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wyróżniają: światowej klasy kadra naukowo-dydaktyczna, infrastruktura laboratoryjna i wykładowa, program studiów kładący nacisk na naukę poprzez praktyczne zastosowania, studenci osiągający międzynarodowe sukcesy. Po wykładzie zwiedziliśmy uczelniana bibliotekę a następnie udaliśmy się na zajęcia laboratoryjne. Każdy z nas przy pomocy Aplikacji Blockly (Blockly jest graficznym środowiskiem programistycznym) musiał znaleźć drogę w labiryncie. Zajęcia były bardzo interesujące dla gimnazjalistów.

Po zwiedzeniu Politechniki udaliśmy się do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Wieniawskiego. Tutaj zwiedziliśmy serwerownię oraz dowiedzieliśmy się o działalności PCSS. Odwiedzające serwerownię uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się superkomputerom wykonującym obliczenia naukowe, systemom backupu oraz archiwizacji danych, a także zlokalizowanym tam urządzeniom węzła Polskiego Internetu Optycznego, Pionier. Po serwerowni oprowadzał nas pan Marek Zawadzki, który opowiadał, że PCSS posiada kilkaset serwerów służących do rozwiązywania różnych problemów naukowych. To dzięki dużej mocy obliczeniowej, którą tu udostępniamy naukowcy są w stanie prowadzić symulacje komputerowe, które dają podobne wyniki do tych z eksperymentów w laboratorium, tyle że w o wiele krótszym czasie. Serwerownia PCSS jest największą w Poznaniu i jedną największych w Polsce, a systemy, które posiada są dostępne jedynie w kilku miejscach na świecie. - Unikalne są także ich konfiguracje, mowa tutaj między innymi o oprogramowaniu PCSS, systemach dla użytkowników oraz aplikacjach.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej sieci POL-34/155/622, obecnie w sieci PIONIER - Polski Internet Optyczny. Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:
 • dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji,
 • dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
 • centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej,
 • ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera,
 • centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.
Ponadto jest:
 • operatorem sieci miejskiej POZMAN,
 • operatorem krajowej sieci PIONIER - Polski Internet Optyczny.
W tych ramach Centrum dostarcza całemu środowisku następujących usług:
 • obliczenia dużej mocy,
 • usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, WWW, NEWS, itp.),
 • archiwizacja plików,
 • regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej),
 • usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji),
 • dystrybucja i serwis oprogramowania.
Centrum Komputerów Dużej Mocy działające w ramach PCSS:
 • udostępnia moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i systemy archiwizacji dla nauki, biznesu i instytucji publicznych, notowany na liście najszybszych instalacji obliczeniowych na świecie TOP500,
 • zasoby obliczeniowe obejmują systemy z pamięcią współdzieloną i rozproszoną o różnych architekturach (wektorowo-równoległe, wieloprocesorowe SMP oraz klastry) połączonych szybkimi sieciami lokalnymi (InfiniBand, Gigabit Ethernet oraz FastEthernet),
 • łączna moc obliczeniowa 304 TFlops, pamięć operacyjna 27,3 TB, przestrzeń dyskowa 1,2 PB i pamięć masowa 3,483 PB.

(na podstawie strony: www.man.poznan.pl)

Zobacz wszystkie zdjęcia
18 czerwca 2014
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.