"Uczeń online" na Politechnice Łódzkiej

29 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach w ramach projektu „Uczeń online” odwiedzili Politechnikę Łódzką. Na uczelni przywitała nas pani ds. promocji przedstawiając w krótkiej prezentacji uczelnię. Poznaliśmy wszystkie atuty szkoły: wysoko notowana w rankingach, lubiana przez kandydatów, otwarta na świat, prężnie rozwijająca się, innowacyjna. Podczas prezentacji poznaliśmy strukturę uczelni, dowiedzieliśmy się na jakich kierunkach możemy się tutaj kształcić oraz zobaczyliśmy co studenci robią po zajęciach.

Po prezentacji uczestniczyliśmy w wykładzie z matematyki dotyczącym liczb pierwszych. Dowiedzieliśmy się co to są liczby bogate, biedne, doskonałe, liczby szczęśliwe oraz liczy dające radość.

Drugi wykład dotyczący „Nadprzewodnictwa” miał na celu zapoznanie nas z podstawowymi właściwościami nadprzewodników, jako materiału o zerowym oporze i specyficznych właściwościach magnetycznych. Dodatkowo podczas zajęć został przeprowadzony pokaz lewitacji nadprzewodnika - eksperyment z ciekłym azotem powodując swobodne unoszenie się metalu w powietrzu.

Zobacz wszystkie zdjęcia
3 listopada 2014
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.