Kiedy kwadrat jest kołem

We wtorek, 20 stycznia 2015 roku klasa IIIa i IIIb odwiedziły Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu by wysłuchać kolejnego wykładu otwartego z cyklu "Po indeks z Pitagorasem".
Dr Tomasz Karolak wygłosił referat pt. „Kiedy kwadrat jest kołem, czyli o różnych metrykach”.
Przyzwyczailiśmy się do tego, że koło jest okrągłe. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste, a sam przymiotnik „okrągły” pochodzi od rzeczownika „okrąg”, czyli od brzegu koła. Okrągłe koło jest ponadto dobrodziejstwem mechaniki i techniki, tak więc trudno nam wyobrazić sobie inny jego kształt. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, że w istocie koło nie zawsze musi być okrągłe, a w pewnych warunkach może być nawet kwadratowe. Zaobserwowaliśmy, w jaki sposób kształt figury zdefiniowanej jako koło zależy od przyjętego określenia odległości punktów na płaszczyźnie. Zobaczyliśmy też, jak od pojęcia odległości zależą własności innych obiektów geometrycznych takich jak np. symetralna odcinka.
Na początku wykładu przypomnieliśmy sobie definicję okręgu i koła. Później spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie czym jest odległość? Najprościej jest określić odległość miedzy punktami jako długość odcinka, który łączy te punkty. Taką odległość nazywamy „odległością (lub: metryka) euklidesowa”. Zazwyczaj, gdy mówimy: „odległość”, mamy na myśli metrykę euklidesową. Podczas wykładu poznaliśmy też inne odległości. Mówiliśmy o metryce rzeki, metryce kolejowej, taksówkowej oraz poznaliśmy matematyczne opisy każdej z nich. Następnie zobaczyliśmy jak wygląda okrąg i koło w metryce kolejowej oraz w metryce taksówkowej.

Zobacz wszystkie zdjęcia
21 stycznia 2015
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.