Pracownia Przestrzeni-spotkanie 1

16 września 2015r. odbyły się pierwsze zajęcia dodatkowe dla klasy 1d, poszerzające wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i informatyki.

Zajęcia, jakie będą odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo rozpoczęliśmy od integracji grupy. Było dużo zabawy, śmiechu, dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy o sobie nawzajem. Wiemy również, po tych pierwszych wspólnych chwilach, jakie ciasto będzie towarzyszyło nam najczęściej na zajęciach:-)

Zajęcia, w których będą uczestniczyli uczniowie klasy 1d będą służyły realizacji scenariuszy zajęć, które powstały w ramach projektu „Nauka w Przestrzeni”. Projekt powstał w poprzednim roku szkolnym jako realizacja grantu Ścieżki Kopernika Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez konsorcjum Politechnika Poznańska oraz Stowarzyszenie Wędrowni Architekci i Fundacja Twórców Architektury.
„Nauka w Przestrzeni” jest zintegrowanym działaniem mającym na celu wprowadzenie do powszechnej świadomości wiedzy o oddziaływaniu otaczającej przestrzeni na nasze codzienne życie. Głównym celem projektu jest rozbudzenie idei pięknego, świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni.

Celami naszych zajęć będzie:
  • wzbudzenie zainteresowania uczniów najbliższą przestrzenią,
  • stworzenie uczniom możliwości zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne i twórcze działanie,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych uczniów,
  • nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi (gazetami, telewizją),
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i pracy w zespole
  • związanie uczniów z historią Małej Ojczyzny – Regionem,
  • poznanie instytucji, organizacji regionalnych,
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, a w szczególności w Internecie (krytyka źródeł),
  • poszerzenie zasobów szkolnej biblioteki – dział historii regionu, informatyki.


Zobacz wszystkie zdjęcia
16 września 2015
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.