Pasowanie na świetlika

15 października 2018 roku odbyło się uroczyste „Pasowanie na Świetlika” uczniów klas pierwszych. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do świetlicowego grona, została sprawdzona ich wiedza i umiejętności. Pierwszą próbą była znajomość regulaminu świetlicy i zasad w niej panujących. Kolejną konkurencją był tor przeszkód, gdzie uczniowie wykazali się zwinnością i szybkością. Nie zabrakło też próby uśmiechu. Wszystkie dzieci z powodzeniem przeszły wyznaczone zadania, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

Zobacz wszystkie zdjęcia
30 października 2018
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.