Koncerty edukacyjne Klubu Małego Muzyka

Od września, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w koncertach prowadzonych w Naszej szkole przez agencję ArtAndMusic. Cykl 9 koncertów przewidzianych na cały rok szkolny to przedstawienia o różnorodnej tematyce. Różnorodność przedstawianych podczas roku tematów, instrumentów, form muzycznych oraz kultur pozwala dzieciom poznawać otaczający świat. Cykliczność, będąca ważnym elementem edukacji, utrwala poznane pojęcia muzyczne, nazwy instrumentów oraz tańców.

Zobacz wszystkie zdjęcia
12 grudnia 2018
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.