Wydarzyło się w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019

Przejdź do strony

Gratulacje dla Marcina Krzewińskiego (7b), Marcela Śniegowskiego (8a) oraz Jakuba Stachowskiego (8b)! Uczniowie otrzymali wyróżnienie w Wielkopolskiej Lidze Matematycznej Juniorów. Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów popularyzuje matematykę przeprowadzając korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz wygaszanych oddziałów gimnazjalnych z terenu Wielkopolski. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w domu zadań, podzielonych na trzy serie: A, B, C. W każdej serii uczniowie szkół (...)
21 maja 2019
Kangur Matematyczny – konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został rozpropagowany przez Petera O'Hallorana. W 1990 r. Kangur odbył się po raz pierwszy w Europie i za sprawą francuskich matematyków został rozpropagowany w wielu krajach świata. Główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów. Od 1999 roku, pytania wybierane są przez reprezentantów 37 krajów Europy, Ameryki (...)
15 maja 2019
Egzamin ósmoklasisty
14 maja 2019
Egzamin gimnazjalny
14 maja 2019
W grudniu 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych, podkreślając w ten sposób znaczenie chemii w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przyczyną stała się 150 rocznica odkrycia prawa okresowości przez Dymitra Mendelejewa. Przy tej okazji 3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele klas 7,8 oraz 3 wysłuchali naukowego wykładu Pana dr Janusza Mrzigoda „Skąd się wszystko wzięło czyli jak powstały pierwiastki chemiczne”.
3 kwietnia 2019

Przejdź do strony

Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.