Przyjaciele Gminnej Biblioteki Publicznej

W ubiegłym tygodniu dzięki uprzejmości pani Anny Dominas przyjaciółmi Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórzewie stali się pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 45 uczniów.
Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z regulaminem korzystania z biblioteki a zajęcia biblioteczne wzbogacone zostały poszukiwaniem i odczytaniem przez uczniów ukrytych Próśb Książek oraz porządkowaniem zbiorów zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali karty biblioteczne.
Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów.


Zobacz wszystkie zdjęcia
30 maja 2019
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.