Olimpiada Matematyczna Juniorów

Trójka uczniów naszej szkoly: Izabela Berger (kl.8c), Antoni Krawiecki (kl.8b) oraz Marcin Krzewiński (kl.8b) biorą udział w dniu dzisiejszym w 2.etapie Olimpiady Matematycznej Juniorów. Uczniowie mają za sobą 1.etap olimpiady oraz część korespondencyjną, które to etapy przeszli z bardzo dobrymi wynikami.
Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!

Przypomnijmy: Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)

Zobacz wszystkie zdjęcia
11 stycznia 2020
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.